Sağlık

Daha geniş anlamda eş anlamlılar

Sağlık sporları, fitness sporları, koruyucu sporlar, rehabilitasyon sporları, aerobik dayanıklılık, dayanıklılık eğitimi, dayanıklılık sporları ve yağ yakma İngilizce: sağlık

Tanım Sağlık

Sağlıklı olmak sadece hastalıklardan arınmış demek değil, sağlık fizyolojik yönlerinin yanında psikolojik ve sosyolojik yönleri de içermektedir. Bu nedenle, WHO'ya (Dünya Sağlık Örgütü) göre sağlık, kapsamlı bir fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halidir. ("Sağlık, tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halidir ve yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değildir")

Tanım Sağlık Sporu

Sağlık sporu kapsamında her tür spor özetlenir ve bununla sağlığın alınması, iyileştirilmesi ve önlenmesi birincil amaç olarak anlaşılır. Spor bu nedenle araçsallaştırılır ve özellikle önleme ve rehabilitasyonda uygulanır. Spor, sağlık için temeldir ve Avrupa'daki dördüncü ayağı temsil eder. sağlık hizmeti sistem akut tedavi, rehabilitasyon ve hemşirelik bakımı yanında.

Sağlık kavramı

Fizyolojik sağlık, fiziksel koşul. Buradaki belirleyici faktörler fiziksel ve koşullu önkoşullardır; bağışıklık sistemi ve genetik yatkınlıklar. Fizyolojik sağlığı etkileyen diğer referans değerler, biyolojik yaş ve beslenmenin yanı sıra hayata karşı genel sağlıklı bir tutumdur.

Tüm kişilik özellikleri psikolojik sağlık başlığı altında özetlenmiştir. Hayata karşı farklı tutumlar hakkında tutum ve görüşler, örneğin sigara içme, alkol tüketimi vb. buraya dahildir.

Karakter özelliklerine ek olarak, stres direnci ve gevşeme yeteneği de ruh sağlığı için belirleyicidir. Sosyolojik sağlık, insanların birbirleriyle etkileşim içinde olduğu koşulları belirler. Aile ortamı, arkadaşlar, iş ve tanıdıklar, toplumda durma ve iletişim kurma becerisi sosyal sağlık için ön koşullardır.

Bununla birlikte, her bir kişinin bireysel kişiliği, zaman içinde hayatta kalan ve göz ardı edilmemesi gereken benzersiz, nispeten istikrarlı bir davranışsal ilişkidir. Not: Bu terimi açıklama girişimleri, ünlü kişilik psikologlarının sayısına neredeyse eşit olduğundan kişilik kavramı dikkatli kullanılmalıdır. Diğer tanımlarda, ekolojik durum yukarıda bahsedilen faktörlere ek olarak sıklıkla sağlık tanımına girmektedir. Bununla insan, içinde yaşadığı yaşam ve çevre koşullarını anlar.