Mineral Kortikoidler

Mineral kortikoid oluşumu: hormonların zona glomerulozada sentezlenen aldosteron ve kortikosterondur. Bunların üretimi için çıktı hormonların is kolesterol Pregnenolon yoluyla ve progesteron. Diğer enzimatik değişikliklerle (hidroksilasyon, oksidasyon), mineral kortikosteroidler nihayet üretilir.

Oluşan kortikosteron aldosteron'a dönüştürülür. Reseptör hücre içinde bulunur, içinde spesifik bir taşıma proteini yoktur. kan. Mineral kortikosteroidlerin düzenlenmesi: Aldosteron salınımı, kan aracılığıyla basınç ve kan hacmi anjiyotensin 2 ve tarafından kan düzeyleri sodyum ve potasyum.

Anjiyotensin II, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi içinde salgılanan bir doku hormonudur (peptit hormonu). Bu sistem düzenlemeye hizmet eder tansiyon yanı sıra su ve elektrolit dengelemek. Düşük kan hacmi ve düşük tansiyon, yüksek potasyum ve alçak sodyum düzeylerinin aldosteron konsantrasyonu üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Ayrıca hipofiz bezi ACTH ve beta-adrenerjik maddeler (adrenalin, noradrenalin) aldosteron salınımını uyarır. Bu, atriyumun peptid hormonu atriopeptini tarafından inhibe edilir ve dopamin. Sıvıdan mineral kortikoidlerin bir temsilcisi olan aldosteron hormonu sorumludur, sodyum, potasyum ve asit baz dengelemek. Kan hacmini artırıcı etkisi vardır ve tansiyon.