Peroneal Tendonlar

Eşanlamlılar Fibularis tendonları Tanım Tendonlar, ilgili kasın belirli bir kemik noktasına bağlanmasını sağlayan kasların uç kısımlarıdır. Böylece peroneal tendonlar peroneal grubun kaslarına aittir ve onları ayağa bağlar. Peroneus grubu veya fibularis grubu olarak bilinen kaslar… Peroneal Tendonlar

Patella tendonu

Giriş Patellar tendon, diz kapağından (patella) kaval kemiğinin (tibia) önündeki kaba bir elevasyona (tuberositas tibiae) giden kaba bir bağdır. Bant yaklaşık altı milimetre kalınlığında ve beş santimetre uzunluğundadır. Patellar tendon, kuadriseps femoris kasının tutunma tendonunun bir uzantısıdır ve ... Patella tendonu

Aşırı yırtık patella tendonu vakası | Patella tendonu

Aşırı yırtık patella tendon vakası Patella tendonunun yırtılması genellikle ileri yaşlarda, tendon aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar gördüğünde meydana gelir. Tipik olarak, tetik, ağır yükler taşırken (örneğin, yük boşaltırken) bir yükseklikten atlama gibi bükülmüş dizdeki ağır yükler olarak kabul edilir. Aşırı yırtık patella tendonu vakası | Patella tendonu

Aşil kirişi

Tanım Eşanlamlılar: Tendo kalkaneus (lat.) Aşil tendonu olarak bilinen yapı, alt bacağın üç başlı kasının (Musculus triceps surae) tutunma tendonudur. İnsan vücudundaki en kalın ve en güçlü tendondur. Aşil tendonunun anatomisi Aşil tendonu, insan vücudundaki en kalın ve en güçlü tendondur… Aşil kirişi

Tendon kılıfı

Tendon kılıfı için Latince teknik terim “vagina tendinis” dir. Bir tendon kılıfı, örneğin bir kemik çıkıntı etrafında kılavuzluk etmek için bir tendonu bir kılavuz kanal gibi çevreleyen boru şeklinde bir yapıdır. Bir tendon kılıfı böylece tendonu mekanik yaralanmalardan korur. Yapı A tendon kılıfı iki katmandan oluşur. Dış … Tendon kılıfı

Biceps Tendonu

Bir bütün olarak, pazı kasının adından da anlaşılacağı gibi iki güçlü kökeni vardır. Kısa ve uzun pazı tendonu veya caput breve ve caput longum arasında bir ayrım yapılır. Uzun tendonun orijini omuz ekleminin üst glenoid kenarından başlar ve yer alan “kıkırdak dudak” (tuberculum supraglenoidale) … Biceps Tendonu

Tibialis posterior tendonu

Tanım Tendonlar, kaslar ve kemikler arasında stabil, kısmen gerilebilir bağlantılardır. Tibialis posterior tendonu, alt bacaktaki posterior tibialis kasını ayağın altındaki kemik ekleriyle birleştirir. Böylece kasın hareketi tendon yoluyla ayağa iletilir ve ayak tabanının bükülmesine yol açar, … Tibialis posterior tendonu

Tibialis posterior tendon hastalıkları | Tibialis posterior tendonu

Tibialis posterior tendon hastalıkları Tibialis posterior kasının tendonu şiddetli tahriş olduğunda iltihaplanabilir veya ani, şiddetli stres altında yırtılabilir veya yırtılabilir. Tendonlarda ağrı genellikle tendon stres altındayken ortaya çıkar. Bununla birlikte, ağrı, hastalığın kendisinin değil, yalnızca başka bir hasarın belirtisidir. Ağrı olabilir… Tibialis posterior tendon hastalıkları | Tibialis posterior tendonu