Epilepsi

Daha geniş anlamda eş anlamlılar

  • Grand mal nöbet
  • Epileptik nöbetler
  • Ara sıra saldırı

Giriş

Epilepsi kelimesi, "nöbet" veya "saldırı" anlamına gelen eski Yunan epilepsisinden gelir. Epilepsi, kesin olarak konuşmak gerekirse, yalnızca en az bir epilepsi krizi - konvülsiyon - hastanın EEG ve / veya MRG'sinde tipik bir epilepsi bulgusu ile ortaya çıkar. beyin bu, daha fazla epileptik nöbet olasılığının arttığını gösterir. Epilepsi terimi, sinir hücrelerinin anormal uyarılması ve uyarılmasının bir sonucu olarak birden fazla kez ortaya çıkan kaslar (motor), duyular (duyusal), vücut (bitkisel) veya psişik (psişik) ile ilgili çeşitli semptomları ifade eder. of beyin.

Bu semptomlar “nöbetler” olarak özetlenmiştir. Epilepsi şekline bağlı olarak bu, ritmik seğirmesi veya kas gruplarında kramp, terleme, koku alma bozuklukları, artış kan basınç, artan tükürük salgısı, ıslanma, karıncalanma, ağrı or halüsinasyonlar. Epilepsi durumunda, nöbet başlangıcının zamanlaması için her zaman önceden tanımlanabilir bir açıklama yoktur, örneğin ensefalitzehirlenme veya yara izleri beyin. Ancak epilepsi oluşumuna katkıda bulunabilecek çeşitli nedenler vardır.

Sıklık

Epilepsi, yaygın bir klinik tablodur. Sadece Almanya'da, yaklaşık% 0.5'i bundan muzdarip, bu da yaklaşık 400,000 kişiyi etkiliyor. Her yıl 50 kişiden 100,000'si nöbet hastalığından muzdariptir.

Yeni vaka oranı özellikle çocuklar ve gençler arasında yüksektir. Dünya çapında yaklaşık% 3 - 5'i epilepsiden muzdariptir. Bir ebeveynin genetik epilepsisi olduğu çocukların, genel popülasyondan sekiz kat daha yüksek olan% 4'e kadar nöbet geliştirme olasılığı vardır. Ayrıca semptomatik epilepside, birinci derece akrabalarda nöbet geçirme eğiliminde artış gözlendi.

Epilepsi kalıtsal mıdır?

Artık çoğu epilepsi hastalığının, aktarılabilecek bir genetik yatkınlığa dayandığı varsayılmaktadır. Bu sadece, her zaman varsayıldığı gibi, neredeyse her zaman genetik kökenli olan idiyopatik epilepsi formları için değil, aynı zamanda semptomatik epilepsiler için de geçerlidir. İkincisi, oksijen eksikliği, iltihaplanma süreçleri veya kazalar nedeniyle beyin hasarından kaynaklanır.

Bununla birlikte, son araştırmalar, bu tür beyin hasarının bir sonucu olarak epilepsi hastalarının çoğunun da genetik olarak yatkın olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, bir kişinin epilepsi hastası olduğu ailelerde, epilepsi şekli ne olursa olsun, tüm aile içinde hafif bir risk artışı olduğu varsayılabilir. Bir ebeveynin mevcut bir epilepsiyi çocuklarına geçirme riski yaklaşık% 5, idiyopatik bir alt tip ise% 10'dur. Her iki ebeveyn de etkilenirse,% 20'lik bir miras şansı vardır.