Erkek Libido Bozuklukları

Libido bozuklukları (eş anlamlıları: Cinsel dürtü bozukluğu; libido bozuklukları – erkek; ICD-10-GM F52.0: cinsel istek eksikliği veya kaybı) cinsel dürtü bozukluklarıdır. Çoğu durumda, bu bir libido eksikliğidir. Çoğu durumda, bu erektil disfonksiyon (ED; erektil disfonksiyon) ile birlikte ortaya çıkar. Libido eksikliğine ek olarak, artan libido da vardır, bu da… Erkek Libido Bozuklukları

Erkek Libido Bozuklukları: Tıbbi Geçmiş

Vaka öyküsü (tıbbi öykü), erkek libido bozukluklarının tanısında önemli bir bileşeni temsil eder. Aile öyküsü Sosyal öykü Mesleğiniz nedir? Aile durumunuz nedeniyle psikososyal stres veya zorlanma olduğuna dair herhangi bir kanıt var mı? Herhangi bir psikolojik çatışma yaşıyor musunuz? Temas bozukluklarınız var mı? Cinsel eğilimleriniz var mı?... Erkek Libido Bozuklukları: Tıbbi Geçmiş

Erkek Libido Bozuklukları: Veya başka bir şey? Ayırıcı tanı

Endokrin, beslenme ve metabolik hastalıklar (E00-E90). Akromegali (Dev Büyüme) Diabetes mellitus (diyabet) Hiperkolesterolemi veya hipertrigliseridemi gibi lipid metabolizması bozuklukları. Hiperprolaktinemi (yüksek serum prolaktin seviyeleri). Hipertiroidizm (hipertiroidizm) Hipogonadizm – androjen eksikliği (erkek cinsiyet hormonu eksikliği) ile sonuçlanan gonadal (testis) hipofonksiyonu. Hipotiroidizm (hipotiroidizm) Addison hastalığı (birincil adrenokortikal yetmezlik). Graves hastalığı – hipertiroidizmin neden olduğu… Erkek Libido Bozuklukları: Veya başka bir şey? Ayırıcı tanı

Erkek Libido Bozuklukları: Muayene

Kapsamlı bir klinik muayene, diğer teşhis adımlarını seçmenin temelidir: Genel fizik muayene – kan basıncı, nabız, vücut ağırlığı, boy dahil; ayrıca: Muayene (görüntüleme). Deri, mukoz membranlar ve vücut yapısı Tiroid bezinin muayenesi ve palpasyonu (palpasyonu). Memenin muayenesi ve palpasyonu (meme bezleri) [çok seyrek: galaktore/hastalıklı meme akıntısı] [diferansiyel… Erkek Libido Bozuklukları: Muayene

Testis Ağrısı: Nedenleri ve Tedavisi

Testiküler ağrı (eş anlamlılar: orşialji; skrotal ağrı, skrotal ağrı; testalji (kronik testis ağrısı); İngiliz orşialjisi; ICD-10-GM 50.8: Erkek genital organlarının diğer tanımlanmış hastalıkları) birçok farklı nedenlere sahip olabilir. Akut testis ağrısının en yaygın nedeni viral enfeksiyondur – orşit (testis iltihabı) ile birlikte – veya bir çocuk veya ergende… Testis Ağrısı: Nedenleri ve Tedavisi

Akut Skrotum: Kullanımlar, Etkiler, Yan Etkiler, Dozaj, Etkileşimler, Riskler

Akut skrotum (ICD-10-GM N50.9: erkek genital organlarının hastalığı, tanımlanmamış), skrotumun (skrotum) kızarıklık ve şişme ile ilişkili akut (ani) ağrısıdır. Akut skrotum acil bir durumdur! Pediyatrik hastalarda testis torsiyonu genellikle nedendir. Yetişkinlerde, iltihaplanma (epididimit/epididimit: %28.4 veya epididimo-orşit/epididim ve testis (orkis): %28.7) kombine enflamasyon… Akut Skrotum: Kullanımlar, Etkiler, Yan Etkiler, Dozaj, Etkileşimler, Riskler

Akut Skrotum: Tıbbi Geçmiş

Tıbbi öykü (hastalık öyküsü), akut skrotumun tanısında önemli bir bileşeni temsil eder. Aile öyküsü Sosyal öykü Mevcut anamnez/sistemik anamnez (somatik ve psikolojik şikayetler). ağrın var mı Evet ise, ağrı ne zaman ve nasıl ortaya çıkıyor? Akut (ani)* Kademeli Skrotum kızardı mı, şişti mi?* . Testis daha önce şişmiş miydi? Akut Skrotum: Tıbbi Geçmiş

Akut Skrotum: Veya başka bir şey? Ayırıcı tanı

Kan, kan oluşturan organlar – bağışıklık sistemi (D50-D90). Purpura Schoenlein-Henoch (Purpura anaphylactoides) – özellikle alt bacak bölgesinde (patognomonik), çoğunlukla enfeksiyonlardan sonra veya ilaçlar veya yiyeceklerden kaynaklanan spontan küçük cilt kanamaları; epididim veya testis genellikle genişler. Ağız, yemek borusu (yemek borusu), mide ve bağırsaklar (K00-K67; K90-K93). Peritonit ile birlikte apandisit (apandis iltihabı)… Akut Skrotum: Veya başka bir şey? Ayırıcı tanı

Akut Skrotum: Komplikasyonlar

Aşağıdakiler akut skrotumun katkıda bulunabileceği en önemli hastalık veya komplikasyonlardır: Genitoüriner sistem (böbrekler, idrar yolu-genital organlar) (N00-N99). Doğurganlığın kısıtlanması Etkilenen testisin kaybı

Sertleşme Sorunu: Muayene

Kapsamlı bir klinik muayene, daha ileri tanı adımlarının seçilmesi için temel oluşturur: Genel fizik muayene – kan basıncı, nabız, vücut ağırlığı, boy [obezite (fazla kilolu): mevcut vücut ağırlığına karşı yaşa bağlı ideal kilo: vücut ağırlığında artış ile birlikte vücut ağırlığında artış Vücut yağ yüzdesi; kas gücünü azaltmak; visseral yağlanma* → serbest testosteron↓; periferik ödem/su tutma; alopesi/saç dökülmesi,… Sertleşme Sorunu: Muayene