Sperm kalitesi nasıl iyileştirilebilir? | Sperm

Sperm kalitesi nasıl iyileştirilir? Aile planlaması bağlamında, bazı çiftler hamile kalmak için boşuna çaba harcarlar. Bunun birkaç nedeni olabilir. Olası bir neden, örneğin, düşük sperm kalitesidir. Bunlar sayıca azaltılabilir, çok hareketsiz veya tamamen hareketsiz veya sadece çok yavaş olabilir. Belirlemek için bir test… Sperm kalitesi nasıl iyileştirilebilir? | Sperm

Sperm ve kasılmaların tetiklenmesi - bağlantı nedir? | Sperm

Sperm ve kasılmaların tetiklenmesi - bağlantı nedir? Sperm ve kasılmaların tetiklenmesi arasındaki bağlantı şu anda bu soruya net bir cevap veremeyecek kadar az araştırılmıştır. Varsayılan bağlantı, spermin belirli bir dereceye kadar prostaglandinlerden oluşmasıdır. Prostaglandinler, vücutta bulunan doku hormonlarıdır ve … Sperm ve kasılmaların tetiklenmesi - bağlantı nedir? | Sperm

Sperm

Tanım Sperm hücreleri erkek germ hücreleridir. Halk arasında sperm hücreleri olarak da adlandırılırlar. Tıpta spermatozoa terimi sıklıkla kullanılır. Üreme için erkek genetik materyali içerirler. Bu, yumurta hücresinden elde edilen tek dişi kromozom seti ile birlikte çift kromozomla sonuçlanan tekli kromozom setidir. Sperm

Ter bezleri

Giriş Ter bezleri normalde ekrin ter bezleri olarak adlandırılır, yani birkaç istisna dışında tüm vücuda dağılmış ter bezleri. Görevleri, vücudumuzun ısı dengesinin düzenlenmesine önemli katkı sağlayan teri salgılamaktır. Ayrıca, sözde apokrin ter bezleri vardır, … Ter bezleri

Ter bezleri nasıl çıkarılır? | Ter bezleri

Ter bezleri nasıl çıkarılabilir? Aşırı ter üretimi çok stresli olabilir. Etkilenenler genellikle, ağır vakalarda deodorantlarla tedavi edilemeyen, gelişen hoş olmayan ter kokusundan özellikle rahatsız olurlar. Bazı kliniklerde ter bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması önlem olarak sunulmaktadır. Bu işlem genellikle… Ter bezleri nasıl çıkarılır? | Ter bezleri