Gut döngüsü

Tanım Bir bağırsak döngüsü, tek bir bükülme içinde çalışan bir bağırsak parçası. İnce bağırsak altı metreye kadar uzunluktadır ve mideden kalın bağırsağa kadar uzanır. Duodenum, jejunum ve ileum olarak ikiye ayrılabilir. Karın üst kısmında duodenum C şeklinde iken jejunum ve ileum oluşur… Gut döngüsü

Bağırsak döngü hastalıkları | Gut döngüsü

Bağırsak halkalarının hastalıkları Bağırsak halkalarının bulunduğu bölgedeki ağrının çeşitli nedenleri olabilir. Ağrı gastrointestinal sistem organlarından kaynaklanıyorsa, bağırsak ağrısı veya visseral ağrıdan söz edilir. Muhtemel nedenler irritabl bir bağırsak, Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve gastrointestinal sistem tümörleridir. Bu durumuda … Bağırsak döngü hastalıkları | Gut döngüsü

Darsling Diyeti nedir? | Gut döngüsü

Darsling Diyeti nedir? Bağırsak Döngüsü Diyeti, inatçı karın yağını azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir diyettir. Diyet Avustralyalı Kristy Curtis tarafından oluşturuldu ve egzersizi, toplam kalori miktarını ve proteinlerin, karbonhidratların ve yağların dağılımını hesaba katıyor. Beden eğitimi günde iki ila üç kez yapılmalıdır… Darsling Diyeti nedir? | Gut döngüsü

Bağırsak florası

Bağırsak florası, insan bağırsağını kolonize eden mikroorganizmaların toplamını ifade eder. Bunlar, diğer iki büyük grubu oluşturan ökaryotlar ve arkelerin yanı sıra birçok farklı bakteriyi içerir. Bağırsak florası sadece doğum anından itibaren gelişir. O zamana kadar gastrointestinal sistem sterildir. Bağırsak florası çok… Bağırsak florası

Antibiyotik tedavisinden sonra bağırsak florasının yeniden oluşturulması | Bağırsak florası

Antibiyotik tedavisinden sonra bağırsak florasının yeniden oluşturulması Antibiyotik tedavisi, sağlam bağırsak florası için muhtemelen en iyi bilinen rahatsızlık faktörlerinden biridir. Antibiyotikler sadece akut hastalığa neden olan istenmeyen mikropları öldürmekle kalmaz, aynı zamanda sindirim sistemindeki faydalı bakterileri de etkiler. Özellikle tekrarlanan bir antibiyotik alımı bu nedenle bir… Antibiyotik tedavisinden sonra bağırsak florasının yeniden oluşturulması | Bağırsak florası

Kolon

Eşanlamlı kolon Tanım Kolon Kolon, insan sindirim sisteminin bir parçasıdır. İnce bağırsağa bağlanan ve rektumdan (rektum) önce biten apendiks (çekum, apendiksin sadece bir parçası olan apendiks ile karıştırılmamalıdır) arasında bulunur. Tüm kalın bağırsağın (çekum dahil) … Kolon

Sonra

Anüs, bağırsak kanalının sonundaki halka kastır. Dışkıların bağırsaktan tutulmasını ve boşalmasını kontrol etmek için kullanılır. Semptomlar Anüste sıklıkla ortaya çıkabilen semptomlar, bir yanda çoğu durumda doğrudan bağırsak hareketi ile ilgili olan ve ağrıya neden olabilen ağrıdır. Sonra

Anüs

Eşanlamlılar Anüs, bağırsak çıkışı Kontinans organı olarak anüs, memelilerde önemli bir işlev görür. Dışkılama ancak beyin ve anüsün çeşitli kasları arasındaki düzgün iletişim yoluyla hedefli bir şekilde kontrol edilebilir. Ancak özellikle yaşlı kişilerde veya küçük çocuklarda bu iletişim bozulabilir. Ayrıca hastalıkların… Anüs

Anüs praeter | Anüs

Anüs praeter Anüs praeter (eş anlamlıları: yapay anüs, enterostoma), bağırsak içeriğinin karın duvarından boşaltıldığı yapay olarak üretilmiş bir anüstür. Bağırsak tüpünün bazı kısımları hastalıklı olduğunda ve cerrahi olarak çıkarılması gerektiğinde, anüs praeterinin oluşturulması her zaman gereklidir. Ek olarak, belirgin fekal inkontinans... Anüs praeter | Anüs