Mide hastalıkları

Daha geniş anlamda eski Yunanca eş anlamlılar: Stomachos Yunanca: Gaster Latince: Ventrikül Mide hastalıkları Gastrit, mide mukozasının akut veya kronik iltihabıdır. Kronik gastritin nedenleri A, B, C tiplerine göre sınıflandırılarak anlatılır: Tip A: Otoimmün Gastrit: Bu mide hastalığında antikorlar… Mide hastalıkları

Mide mukozası

Genel bilgi Dışarıdan bakıldığında mide genişlemiş bir tüp görünümündedir. Yiyeceklerin en kısa yoldan geçmesine izin verebilir veya bir süreliğine saklayabilir. Midenin içine (gastroskopi) baktığınızda örneğin endoskop yardımı ile mukusun kaba bir şekilde katlandığını görebilirsiniz… Mide mukozası

Gastrik asit

Tanım Mide suyu terimi, midede bulunan ve herhangi bir gıda bileşeninin sindirimi için çok önemli olan asidik sıvıyı belirtmek için kullanılır. Bir insan vücudu, miktarına bağlı olarak günde yaklaşık 2 ila 3 litre mide suyu üretir. Sıklık Besin alımı miktarı ve Besin bileşimi Bileşimi… Gastrik asit

Midenin görevleri

Giriş Mide (ventrikül, gastrektum), yutulan gıdayı depolamaya, ezmeye ve homojenleştirmeye hizmet eden boru şeklinde, kas içi boş bir organdır. Midenin dış şekli büyük ölçüde değişebilmesine rağmen, yetişkinlerde midenin kapasitesi genellikle 1200 ile 1600 ml arasındadır. Yemek borusundan tükürükle karışan besinler geçer... Midenin görevleri

Mide mukozasının görevleri | Midenin görevleri

Mide mukozasının görevleri Mide mukozasının yüzeyi çok sayıda kript (mide bezleri) tarafından büyük ölçüde genişletilir. Bu bezlerin içinde birlikte mide suyunu üreten farklı hücre türleri vardır. Sözde ana hücreler, bezlerin tabanında bulunur. Bunlar, apikal salgı granülleri içeren bazofilik hücrelerdir. Mide mukozasının görevleri | Midenin görevleri