Pulmoner alveoller

Alveol Tanımı Pulmoner alveoller, akciğerin en küçük yapısal birimidir ve solunum sistemine aittir. Bu, pulmoner alveollerin solunan hava ve kan arasında gaz alışverişine hizmet ettiği anlamına gelir. Her akciğerde yaklaşık 300-400 milyon hava kesesi bulunur. Akciğer genellikle iki büyük loba ayrılabilir, sol ... Pulmoner alveoller

Histoloji (ince rekonstrüksiyon) | Pulmoner alveoller

Histoloji (ince rekonstrüksiyon) Pulmoner alveol, bronşiyal sistemin petek benzeri bir çıkıntısıdır. Pulmoner alveoller çok ince bir duvara sahiptir. Bu ince duvar, kan ve solunum havası arasındaki hızlı gaz değişiminin optimal koşulları için gereklidir. Pulmoner alveollerin duvarı çeşitli hücreler tarafından oluşturulur. Pnömosit tip I oluşturan… Histoloji (ince rekonstrüksiyon) | Pulmoner alveoller

Özet | Pulmoner alveoller

Özet Pulmoner alveoller akciğerin en küçük birimini oluşturur. Çeşitli hücreler tarafından oluşturulurlar ve soluduğumuz hava ile dolaşımdaki kan arasındaki gaz değişiminden sorumludurlar. Bu, hem işlevsel alveoller hem de mümkün olduğu kadar ince bir kan-hava bariyeri ve ayrıca yeterli bir kan-hava bariyeri gerektirir. Özet | Pulmoner alveoller

Burun solunumu

Tanım Burun solunumu normal yani fizyolojik solunum şeklidir. Dinlenirken, genellikle oldukça sezgisel olarak burundan bir dakikada yaklaşık on altı kez nefes alıp veririz. Hava, burun deliklerinden buruna, paranazal sinüslere ve nihayet boğazdan temiz havanın ulaştığı nefes borusuna akar… Burun solunumu

Burundan nefes almanın tıkanmasının nedenleri | Burun solunumu

Burundan nefes almanın engellenmesinin nedenleri Burundan nefes almanın engellenmesinin nedenleri çok ve çeşitli olabilir. Yetişkinlerde genellikle alt konkalarda bir genişleme veya nazal septumda bir eğrilik, hatta bazen her iki malformasyonun bir kombinasyonu vardır. Çocuklarda, bir burun deliğindeki yabancı cisimler bazen burundan nefes almanın sorumlusudur… Burundan nefes almanın tıkanmasının nedenleri | Burun solunumu

Solunum sistemi

Genel Bakış Solunum yolu terimi, solunumla ilgili tüm organlar için bir şemsiye terimdir. Solunum yolu içinde, havayı iletmekten sorumlu organlar (hava ileten organlar olarak adlandırılırlar) ile gerçek solunumdan nihai olarak sorumlu olanlar (gaz değişimi olarak adlandırılır) arasında başka bir işlevsel ayrım yapılır. NS … Solunum sistemi

Akciğer dolaşımı

Daha geniş anlamda eş anlamlılar Akciğerler, alveoller, bronşlar Tıp: Pulmo Pulmoner dolaşım Pulmoner perfüzyonda, akciğer, küçük ve büyük vücut dolaşımından kaynaklanan işlevsel olarak farklı iki damar tarafından kanla beslenir. Pulmoner dolaşımda, küçük dolaşımın damarları (pulmoner dolaşım) vücudun tüm kan hacmini ... Akciğer dolaşımı

Solunum asidozu

Tanım Solunumsal asidoz, kandaki pH değerinin asidik aralığa kaymasıdır. Normal kan pH değeri 7.38-7.45 arasında değişmektedir. Solunum asidozu varsa pH değeri düşer. Adından da anlaşılacağı gibi, solunumsal asidozun varlığı bir solunum bozukluğundan kaynaklanır. Hasta hipoventilasyon yapar, yani… Solunum asidozu