Aort Kapak Darlığı Nedir?

Aort kapak stenozu: açıklama

Aort kapak stenozu (aort darlığı), en sık tedavi gerektiren kalp kapak defektidir. Yalnızca vaka sayılarına bakıldığında mitral kapak yetersizliği, Avrupa ve Kuzey Amerika'da en sık görülen kapak kalp hastalığıdır. Ancak aort kapak darlığı kadar sık ​​tedavi edilmesi gerekmez.

Aort kapağı hilal şeklinde üç cepten oluşur. Sol ventrikül ile aort arasında bulunur. Burada, kanın yalnızca tek bir yönde, yani büyük kan dolaşımına doğru akmasını ve kalbe geri akmamasını sağlayan bir kapakçık görevi görür.

Aort kapak darlığında kalpten çıkan bu “çıkış” daralır. Bu direnç nedeniyle kalbin kapakçığı açıp kan pompalamaya devam edebilmesi için daha fazla kuvvet uygulaması gerekir. Sonuç olarak kalp kası gözle görülür şekilde kalınlaşır (hipertrofi). Zamanla daha az elastik ve zayıf hale gelir ve pompalama kapasitesi azalır. Özellikle ilerlemiş aort kapak darlığı durumunda, kas artık yeterli miktarda oksijen açısından zengin kanı sistemik dolaşıma taşıyamaz.

Aort kapak stenozu: belirtiler

Başlangıçta, etkilenenler genellikle baş dönmesinden ve ara sıra bilinç kaybına (senkop) yol açan dolaşım bozukluğundan şikayet ederler. Bunun nedeni aort darlığı sonucu beyne kan akışının olmamasıdır. Özellikle fiziksel stres durumlarında (merdiven çıkma ve hatta spor yapma) kalp zorlukla ayak uydurabilir: Aort kapak darlığı nedeniyle kalp, fiziksel aktivite sırasında vücudun artan oksijen ihtiyacını karşılamak için artık kalpten yeterli kanı pompalayamaz. .

Aort kapak darlığına karşı pompalama yapmak için sol ventrikül daha fazla kas gücüne ihtiyaç duyar. Zamanla boyutu artarak uyum sağlar (konsantrik sol ventriküler hipertrofi). Kalp kası dokusunun artması oksijen ihtiyacını da artırır. Ayrıca kalınlaşan kas, özellikle kalp zorlandığında, kalbe kan ve oksijen sağlayan koroner damarları daraltır. Sonuç olarak hastalar, koroner arterler sağlıklı olsa bile göğüste sıkışma veya göğüs ağrısından (anjina pektoris) şikayetçi olurlar.

Bu nedenle kalp yetmezliğinin ilk belirtilerine karşı dikkatli olun: performansınız düşer, çabuk zayıflarsınız ve efor sarf ettiğinizde nefes darlığı yaşarsınız. Ayrıca öksürük gibi bazı belirtiler geceleri başlar.

Aort kapak stenozu: nedenleri ve risk faktörleri

Aort kapak darlığı edinsel veya doğuştan olabilir.

Edinilmiş aort kapak stenozu

Çoğu durumda, aort kapak stenozu, çoğunlukla ileri yaşlardaki aşınma ve yıpranma (kireçlenme) süreçleri nedeniyle edinilir. Bu süreç ateroskleroz sürecine benzer. Bu nedenle kan lipitlerinin yükselmesi gibi risk faktörleri aort kapak darlığı gelişimini kolaylaştırır. Valflerde kalsiyum ve kollajen birikir. Bu gözle görülür şekilde kalınlaşır ve sertleşir. Başlangıçta aort kapak sklerozu olarak adlandırılan bu süreçler, sonunda kapağın daralmasına yol açar, bu nedenle doktorlar daha sonra aort kapak darlığından bahseder.

Romatizmal ateş (streptokok enfeksiyonunun erken tutarlı antibiyotik tedavisi nedeniyle günümüzde nadir görülen bir durum) aynı zamanda yara izine ve dolayısıyla otoimmün reaksiyonlara bağlı olarak aort kapak stenozuna da neden olabilir: Yara dokusu sağlıklı dokuya göre daha az esnektir, bu da kanın kalpten aortaya akışını engeller.

Konjenital aort kapak stenozu

Çoğu zaman, kalp kapağının kendisi daralmadan etkilenir (valvüler aort kapak stenozu). Genellikle sadece iki yaprakçıktan (biküspid aort kapağı) oluşur. Biküspid aort kapakçıkları henüz daralmamışsa normal kapaklara göre ortalama yirmi yıl daha erken daralmaktadır. Aort kapağının üstündeki alan (yani aortun başlangıcı) daralmışsa buna supravalvüler aort darlığı denir. Subvalvüler aort kapak darlığında kalp kapağının altındaki doku daralır.

Aort kapak stenozu: muayeneler ve teşhis

Aort kapak darlığından şüpheleniliyorsa, doktor öncelikle hastanın tıbbi geçmişini ve olası şikayetlerini (anamnez) sorar, örneğin:

  • Ne kadar aktifsin? (Bazen aort kapak darlığı şikayetleri, yalnızca etkilenen kişinin neredeyse hiç hareket etmemesi nedeniyle ortaya çıkmaz!)
  • Son aylarda kendinizi giderek daha yorgun mu hissediyorsunuz?
  • Fiziksel efor sırasında çabuk yoruluyor musunuz?
  • Nefes darlığı mı hissediyorsunuz?
  • Yakın zamanda bayıldınız mı?
  • Göğsünüzde ağrı ya da baskı hissi var mı?

Doktor aort kapak darlığını en iyi ikinci ve üçüncü kaburgalar arasında doğrudan göğüs kafesinin sağında bulunan steteskopla duyar.

“Aort kapak stenozu” teşhisini doğrulamak için genellikle ileri teşhis testleri yapılır:

X-ışını

Göğüs röntgeni görüntüsünde doktor, sol ventriküldeki herhangi bir duvar kalınlaşmasını veya aortun genişlemesini görebilir. Yanal bir röntgen, aort kapağının kireçlenmesini bile gösterebilir.

Elektrokardiyografi (EKG)

Kural olarak, aort kapak darlığından şüpheleniliyorsa bir EKG de yapılır. EKG'nin tipik tırtıklı deseni, sol ventrikül duvarının kalınlaşmasını gösterir.

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi kalbin ultrason muayenesidir. Aort kapak darlığının ve yaygınlığının çok iyi değerlendirilmesinde kullanılabilir. Diğer şeylerin yanı sıra, daralma anındaki kan akış hızı ve kalbin hâlâ pompaladığı kan miktarı ölçülür. Valf açılma alanı, yani aort kapağının hala ne kadar açık olduğu da belirlenebilir. Kapak açılma alanı (yetişkinlerde genellikle üç ila dört santimetre kare), aort kapak darlığının ciddiyetini belirlemek için önemli bir teşhis aracıdır:

  • Hafif aort kapak stenozu: 1.5 ila iki santimetre kare
  • Şiddetli aort kapak stenozu: Bir santimetre kareden küçük

Ekokardiyografi için, muayeneyi yapan kişiler ultrason probunu göğse yerleştirir (transtorasik, TTE) veya yemek borusundan doğrudan kalbin yanına yönlendirir (transözofageal, TEE). TEE kalbe daha yakın olduğundan daha doğru ultrason görüntüleri sağlar.

Stres testleri

Bazen doktorlar ultrasonda aort kapak stenozu görürler ancak hastada herhangi bir belirti görülmez. Bunu bazen bisiklet ergometresi gibi stres altında yapılan muayeneler takip eder. Bu, daha ileri tedavi gerektiren semptomları ortaya çıkarabilir.

Kalp kateter muayenesi

Sol kalbin kalp kateteri muayenesi sırasında ince bir plastik tüp (kateter) genellikle bilekteki veya kasıktaki bir artere sokulur ve aort yoluyla aort kapağına kadar ilerletilir. Doktorlar bu muayeneyi koroner arter hastalığını tespit etmek için kullanırlar. Aort kapak stenozu nedeniyle kalp kapak değişimi planlanıyorsa bu özellikle önemlidir. Alternatif olarak (ve bireysel duruma bağlı olarak), doktorlar kontrast maddeli (kardiyo-CT) kalbin bilgisayarlı tomografisini düzenlerler.

Aort kapak stenozu: tedavi

Orta ila yüksek dereceli aort kapak stenozu genellikle zaten semptomlara neden olur. Yüksek dereceli aort darlığı olan hastaların yine de “hiçbir şikayeti” yoksa, bunun nedeni genellikle bilinçsizce herhangi bir şikayet oluşmaması için fiziksel olarak kendilerine bakmalarıdır. Bu tür hastalarda (patolojik stres testi vb. gibi) ve semptomatik hastalarda ek semptomlar mevcutsa cerrahi tedavi önerilir.

Aort kapak darlığı: TAVI ve cerrahi

Doktorlar aort kapak stenozu için farklı prosedürler kullanır:

Aort kapak değişimi özellikle edinilmiş darlıklarda yaygındır. Bunun için doktorlar ya açık kalp üzerinde ameliyat yapar ya da kalp kateterizasyonu sırasında minimal invazif olarak yeni bir kapak yerleştirir (TAVI = Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu). Açık cerrahi genellikle genç hastalarda cerrahi riski düşük olan hastalara uygulanır. Doktorlar ayrıca özellikle baypas gibi ek prosedürlerin gerekli olduğu durumlarda ameliyatı savunurlar.

Örneğin yaşlılık ve yandaş hastalıklar nedeniyle ameliyat yapılamıyorsa doktorlar TAVI'yi önermektedir. Kalp kateterizasyonu sırasında, yeni, hala katlanmış olan valfi (genellikle metal ağ stentinden asılı bir biyolojik kapak) bir kateter üzerinde aort kapağına yönlendirirler. Orada, bir balon metal ağı iter ve bu da sonunda kapakçığı oda ile aort arasına sabitler. Yeni kapağa yer açmak için aort kapak darlığı önceden küçük bir balon kullanılarak genişletilir (balon dilatasyonu).

Konjenital aort kapak darlığı olan çocuklarda da tek başına balon dilatasyonu (balon valvüloplasti) kullanılmaktadır. Burada kapak değişimi problemlidir çünkü çocukla birlikte büyüyemez. Edinsel aort kapak darlığında balon dilatasyonunun tekrarlama oranı yüksektir. Bu nedenle doktorlar bu yönteme yalnızca acil durumlarda, kesin tedaviye kadar geçen süreyi kapatmak için başvururlar.

Aort kapak stenozu: İlaçlar

Aort kapak darlığında spor

Aort kapak darlığında spor aktivitelerinin lehine veya aleyhine genel bir öneri yoktur. Belirleyici faktör her zaman hastalığın türü ve şiddetidir.

Hastalar yıllık kardiyolojik kontrolleri sırasında spor yapmanın mümkün olup olmadığını öğreniyor. Bu kontrol sırasında, ilgilenen doktor kalp kapakçığını olası hasar açısından inceler ve spor aktivitesine ilişkin öneride bulunabilir veya öneriyi güncelleyebilir.

Aort kapak darlığı ile egzersize başlamak

Aort kapak darlığı olan bir hastanın egzersiz yapmaya başlamadan önce egzersiz EKG'si çekilmesi gerekir.

Aort kapak stenozu uzun süredir egzersiz EKG'si için bir dışlama kriteri olarak kabul edilmesine rağmen. Bu durum semptomatik yüksek dereceli AS'li hastalar için hala geçerlidir. Ancak özellikle asemptomatik hastalarda egzersiz EKG'si egzersiz kapasitesindeki olası kısıtlılıkların tespitinde yardımcı olabilir.

İstenmeyen yan etkiler hızla ortaya çıkabileceğinden stres EKG'si sıkı tıbbi gözetim altında gerçekleştirilir.

Ergometrede kan basıncında düşüş veya kardiyak aritmi meydana gelirse egzersiz derhal durdurulmalıdır.

Muayeneden sonra kardiyolog, verileri hastanın fiziksel olarak aktif hale gelebileceği yoğunluğu değerlendirmek için kullanabilir.

Aort kapak darlığına uygun spor

Aşağıdaki genel bakış, aort kapak darlığının hangi ciddiyeti için hangi sporların mümkün olduğunu göstermektedir:

Şiddet hafif (semptom yok, kardiyak ekoda yaşa uygun pompa fonksiyonu normal, egzersiz EKG'sinde özellik yok): Fiziksel aktivite önerisi: tüm sporlar mümkündür; rekabetçi sporlar da dahil.

Şiddet orta (normal pompa fonksiyonu, olağanüstü egzersiz EKG'si): Fiziksel aktivite önerisi: düşük ila orta düzeyde statik ve dinamik bileşenler içeren sporlar: yürüyüş, düz bisiklet, golf, bowling, yoga, masa tenisi, voleybol, eskrim, softbol, ​​okçuluk, binicilik

Ciddi derecede şiddetli (kardiyak performansta bozulma): Fiziksel aktivite önerisi: rekabetçi spor yapılmamalıdır; Asemptomatik hastalar için bireysel vakalarda yürüyüş, düz zeminde bisiklete binme, golf, bowling, yoga

Aort kapak darlığı konusunda daima doktor tavsiyesine uyun. Yeni bir spora başlamadan veya egzersiz planınızı değiştirmeden önce doktorunuza danışın.

Aort kapak stenozu: hastalığın ilerlemesi ve prognozu

Aort kapak stenozu da kalpte aritmilere neden olabilir. Tedavi edilmezse bunlar ventriküler fibrilasyona ve kalp ölümüne yol açabilir. Sonuçta ilerleyici aort kapak stenozu, uygun tedavi olmadan hızla ölümcül olan kalp yetmezliğinin artmasına neden olur.

Ancak aort kapak darlığının uygun tedavisi ile prognoz iyidir.