Uluslararası Sağlık Acil Durumu Nedir?

Uluslararası halk sağlığı acil durumu ne zaman ilan edilir?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, uluslararası sağlık acil durumunun ön koşulu - Uluslararası Önem Arz Eden Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) - "olağanüstü bir olaydır";

 • bir hastalık ulusal sınırların ötesine yayılma tehlikesi taşır ve dolayısıyla diğer ülkeler için bir sağlık riski haline gelir
 • durum “ciddi, olağandışı veya beklenmedik” olarak sınıflandırılır
 • durum acil uluslararası koordineli eylem gerektirebilir

Uzmanlardan oluşan acil durum komitesi

Kararı vermek için DSÖ Genel Sekreteri, UST (Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri) Acil Durum Komitesi adı verilen uluslararası uzmanlardan oluşan bir acil durum komitesini toplar. Buna örneğin virologlar, hastalık kontrolü uzmanları, aşı geliştiricileri veya uzman epidemiyologlar dahildir. En az bir üye etkilenen bölgedendir.

Olası DSÖ önerileri

 • Karantina önlemleri
 • (daha sıkı) sınır kontrolleri veya sınırların kapatılması
 • Seyahat kısıtlamaları
 • Özel tedavi merkezlerinin kurulması
 • Tıp uzmanlarının aşıları
 • Nüfusu eğitmeye yönelik önlemler

Tavsiyeler yalnızca halihazırda etkilenen ülke ve bölgeleri ilgilendirmiyor. Panel, eğer diğer ülkeler hastalığın yayılmasını kontrol altına almaya katkıda bulunabilirse, onları da bunu yapmaya teşvik ediyor.

Geçmişteki uluslararası sağlık acil durumları

DSÖ, aşağıdaki salgın hastalıklar karşısında uluslararası sağlık acil durumu ilan etmişti; örneğin:

 • 2009: Domuz gribi
 • 2014: Ebola
 • 2014: Çocuk Felci (bugüne kadar)
 • 2016: Zika virüsü
 • 2019: Ebola