Hamilelikte Aşılama: Yararları ve Riskleri

Hamilelik öncesi aşılar

Kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, difteri, tetanoz ve diğerleri: Hamilelik sırasında anne ve/veya çocuk için risk oluşturabilecek çeşitli bulaşıcı hastalıklar vardır. Bu nedenle kadınların enfeksiyona karşı önceden aşı yaparak kendilerini korumaları gerekmektedir.

Hamilelikten önce hangi aşılar yapılmalıdır?

  • Kızamık: 1970'den sonra doğan, geçmişte hiç kızamık aşısı yapmamış veya yalnızca bir doz kızamık aşısı yaptırmamış veya aşı durumu belirsiz olan kadınlara tek doz MMR aşısı (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı kombinasyonu).
  • Varisella (su çiçeği): Doğurganlık çağındaki seronegatif kadınlara iki kez aşılama (“seronegatif”, kanda suçiçeği patojenine karşı hiçbir antikorun tespit edilemediği anlamına gelir).
  • Tetanoz, difteri, çocuk felci: Bu hastalıklara karşı eksik veya tamamlanmamış aşıların STIKO'nun genel önerileri doğrultusunda tamamlanması gerekmektedir.

Canlı aşılarla yapılan aşılarda (örn. kızamık, kızamıkçık ve su çiçeği aşıları) aşılama ile hamileliğin başlangıcı arasında en az bir ay olmalıdır.

Hamilelik sırasında izin verilen aşılar

Hamilelik sırasında inaktif aşılarla aşılama genellikle güvenlidir. Ancak genel olarak kadınların aşı öncesinde mevcut bir hamilelik konusunda mutlaka doktorlarını bilgilendirmesi gerekir. Bu şekilde aşının olası risklerini beklenen faydalara karşı tartabilir.

BioNTech-Pflizer'ın korona enfeksiyonuna karşı ürettiği Corminaty'nin ikinci trimestere kadar aşılanmaması gerekiyor.

Genel Bakış: Hamilelikte izin verilen aşılar

Hepatit aşısı (A ve B)

STIKO, hamilelik sırasında grip (grip), boğmaca (boğmaca) ve Kovid-19'a karşı aşı yapılmasını açıkça önermektedir:

  • Boğmaca aşısı: Hamile kadınlar, son aşının ne kadar zaman önce yapıldığına bakılmaksızın her zaman boğmacaya (boğmaca) karşı aşılanmalıdır. Boğmaca aşısının gebeliğin son üç aylık döneminin başında yapılması önerilmektedir. Erken doğum riskinde artış varsa, boğmacaya karşı aşı ikinci trimester gibi erken bir zamanda yapılmalıdır.

Patojen dünyanın her yerinde, her yerde bulunabileceğinden, hamile bir kadının da mutlaka tetanoz aşısı olması gerekir. Ayrıca anne tetanos savunmasını (antikorlarını) çocuğa aktararak yenidoğanı enfeksiyondan korur. Çoğu zaman tetanoz aşısı, difteri aşısıyla birlikte güçlendirilir.

Gebelikte kontrendike aşılar

Bazı inaktive aşılar, hamile kadınlara yalnızca kesinlikle gerekli olması durumunda (örneğin endemik bölgelere seyahat veya enfekte kişilerle yakın temas nedeniyle) uygulanabilir (örneğin kolera aşısı).

Genel Bakış: Gebelikte kontrendike aşılar

  • Kızamık aşısı
  • Kabakulak aşısı
  • Kızamıkçık aşısı
  • Su çiçeği aşısı
  • Sarı humma aşısı
  • Kolera aşısı