Üretra: Yapı ve işlev

Üretra nedir?

Böbreklerde üretilen ve mesanede toplanan idrar, üretra yoluyla dışarıya atılır. Kadın ve erkek üretranın farklılıkları vardır.

Üretra – dişi: Dişi üretra üç ila beş santimetre uzunluğundadır ve kıvrımlardan kaynaklanan yıldız şeklinde bir kesite sahiptir. Mesane boynu adı verilen mesanenin alt ucunda başlar.

Üretral duvarın yapısı üç katmanlıdır:

  • İçi ürotelyum adı verilen örtücü bir doku (epitel) ile kaplıdır.
  • Bir sonraki katman, mesane kasları ve pelvik taban kaslarıyla ilişkili düz ve çizgili kaslardan oluşur.
  • En dıştaki tabaka gevşek bağ dokusundan (tunica adventitia) oluşur. Üretrayı bulunduğu ortama sabitler. Ayrıca kan damarları ve sinirler de bu bölgeden geçer.

Dişi üretranın mukoza altında şişen bir venöz pleksus bulunur. Bu, üretral mukozanın uzunlamasına kıvrımlarını birbirine doğru bastırabilir ve böylece kapanmaya katkıda bulunabilir.

Üretra – erkek: Erkek üretra yaklaşık 20 santimetre uzunluğundadır. Aynı zamanda meni boşaltma yollarının girdiği bir seminal kanal görevi de görür. Bu nedenle erkek üretrasına üretral spermatik kanal da denir.

Adları anatomik konumlarına karşılık gelen dört bölüme ayrılmıştır:

  • Pars prostatika
  • Pars membranacea
  • Pars spongioza

Neredeyse tamamen düz olan kadın üretrasının aksine, erkek üretrasının penisle birleşmesinden dolayı iki eğriliği vardır. Aynı sebepten dolayı seyrinde üç daralma bulunur.

Prostatın boşaltım kanalları ve seminal veziküller pars prostaticaya açılır. Artık erkek üretrası üreme sisteminin bir parçasıdır.

Üretranın peniste bulunan kısmında bezelye büyüklüğünde çok sayıda mukoza bezi bulunur. Salgıları zayıf alkalidir ve boşalmadan önce salınır. Bu asidik ortamı nötralize eder.

Aksi takdirde, erkek üretranın duvar yapısı büyük ölçüde kadın üretrasınınkine karşılık gelir.

İdrar yolu (kadın ve erkek)

Renal pelvis, üreter, idrar kesesi ve üretra birlikte efferent idrar yolunu oluşturur. Bu noktada kadın ve erkek birbirinden farklı değildir. Böbreklerde oluşan idrar idrar yolu yoluyla vücudu terk eder.

Üretranın işlevi nedir?

Üretra idrarı mesaneden dışarıya taşır. Kadınlarda da tek işlevi budur.

Üretra nerede bulunur?

Üretranın kesin konumu kadın ve erkeklerde farklılık gösterir.

Üretra – kadın:

Kadın üretrasının üst kısmı mesane duvarı içinde yer alır ve pars intramalis (erkeklerde olduğu gibi) olarak adlandırılır. Daha sonra pelvik tabanı geçerek pubik simfiz ile vajinanın ön duvarı arasından öne doğru geçer.

Üretranın dış açıklığı (ostium urethrae externum), labia minör arasında, klitorisin hemen altında ve dolayısıyla vajinal girişin önünde bulunur.

Üretra – Erkek:

Kadın üretra gibi, erkek üretra da mesanenin boynundan kaynaklanır. İlk olarak pars intramuralis olarak mesanenin kas duvarından ve iç sfinkterinden geçer.

Daha sonra pars prostatica olarak prostat bezinden geçer. Orada prostat bezinin boşaltım kanalları ve seminal vezikül üretraya açılır.

Pars membranacea gibi üretra da erkek pelvik tabanı boyunca uzanır ve bu bölgedeki pelvisin bağ dokusuna sıkı bir şekilde entegre olur.

Erkek üretrasının son ve yaklaşık 15 santimetrelik en uzun kısmına pars spongiosa adı verilir. Penisin erektil dokusundan geçer ve glans penisinde dışarı doğru açılır.

Üretra hangi sorunlara neden olabilir?

Üretrayı etkileyen çoğunlukla konjenital olmak üzere birçok farklı malformasyon vardır. Bunlar genellikle idrar çıkışındaki tıkanıklıklar veya üretranın malformasyonları ile ilişkilidir.

Kazalar (trafik kazası gibi) üretranın yırtılmasına veya tamamen kopmasına neden olabilir.

Üretra kanserleri de ortaya çıkar: Üretra karsinomu, esas olarak 50 yaş üstü kadınları etkileyen nadir bir kanser türüdür.

Tüm üretra problemlerinde ya idrarı tutmada zorluk (idrar kaçırma) ya da zor ya da tamamen imkansız idrara çıkma (idrar retansiyonu) söz konusudur. İkinci durumda mesaneyi rahatlatmak için derhal bir kateter yerleştirilmelidir.