Ulna: Fonksiyon, Anatomi ve Hastalıklar

Ulna nedir?

Ulna, yarıçapa (yarıçap) paralel ve yakın uzanan ve ona sıkı bağ dokusundan oluşan güçlü bir zarla bağlanan uzun bir kemiktir. Ulnanın üç kısmı vardır: gövde (korpus) ve üst (proksimal) ve alt (distal) uç.

Ulnanın şaftı, yarıçapınkiyle yaklaşık aynı kalınlıktadır. Enine kesiti üçgen şeklindedir ancak aşağıya doğru (bileğe doğru) yuvarlanır. Üst uçta, ulna alt uca göre çok daha güçlüdür çünkü humerustan ön kola olan eklem bağlantısı öncelikle ulnadan geçer. Öte yandan ön kol ile el arasındaki bağlantı esas olarak yarıçap yoluyla gerçekleşir, bu nedenle ulna burada daha az güçlüdür.

Dirsek çıkıntısının (olekranon) arka yüzeyi doğrudan derinin altında yer alır ve bir bursa (bursa olecrani) tarafından korunur. Üst yüzey, ön kolun tek ekstansör kası olan üç başlı kol kasının (triceps brachii) yerleştirildiği yerdir. Koronoid çıkıntının altında kol fleksörü (brachialis) tutunur.

Ulnanın şaftı, orta, taban ve uç eklemlerdeki 2. ila 5. parmakları esneten, üst ve orta bölgelerdeki derin parmak fleksörünün (flexordigitorum profundus) bağlantı noktası olarak hizmet eder. Alt çeyrekte, avuç içi aşağıya doğru dönen içe doğru kare döndürücü (pronator quadratus) bulunur. Derin parmak fleksörünün yanı sıra diğer iki kas, ulnanın arka kenarına bağlanır: bileği esneten ve dışarı doğru çeken ulnar el fleksörü (flexor carpi ulnaris) ve el bileğini çeken ulnar el ekstansörü (extensor carpi ulnaris). elin arkasıyla el yukarı ve dışarı doğru.

Ulnanın alt (distal) ucundaki eklem başı (caput ulnae), bileğe kıkırdaklı bir eklem diski (discus articularis veya triangularis) ile bağlanan ve bağ bağlantıları taşıyan stiloid işlemde sona erer.

Ulnanın işlevi nedir?

Ulnanın işlevi humerusu, bir zarla yakından bağlanan yarıçapla birlikte bileğe bağlamaktır. Ulnaya bağlanan çok sayıda kas, dirsek, bilek ve parmaklarda fleksiyona, avuç içi içe ve dışa doğru rotasyona, elin ekstansiyonu ve fleksiyonuna ve elin dışa doğru açılmasına izin verir.

Ulna nerede bulunur?

Ulna, üst kolun alt ucunu karpal kemiklere ve dolayısıyla ele bağlayan iki uzun kemikten biridir.

Ulna hangi sorunlara neden olabilir?

Ulna herhangi bir bölümden, örneğin olekranondan (olekranon kırığı) kırılabilir.

Ulna artı varyantında, yaralanma veya konjenital nedeniyle ulna yarıçaptan daha uzundur ve ulna eksi varyantında daha kısadır.

Ulnanın proksimal ucundaki bursa (bursa olecrani), açık bir yaralanma veya sürekli mekanik stres (masa başı çalışma) sonucu iltihaplanabilir.