Omuz tendonu yırtığının tedavisi ve belirtileri

Kısa bir bakış

  • Terapi: cerrahi, minimal invaziv veya açık: İki ucun çeşitli tekniklerle birleştirilmesi; konservatif: ağrının giderilmesi, hareketsizleştirme, ardından hareket açıklığı egzersizleri.
  • Belirtileri: Geceleri basınç ağrısı ve ağrı, omuzda, bazen dirsek ekleminde de hareket kısıtlılığı, morarma
  • Nedenleri: Genellikle aşınma ve yıpranma gibi önceki hasarlar, bir kaza sırasındaki dış kuvvetler, uzun süreli anabolik steroid kullanımı, sigara içme veya yüksek kan lipitleri nedeniyle tercih edilir.
  • Muayeneler: Fizik muayene, ultrason veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme prosedürleri, kemik hasarından da şüpheleniliyorsa röntgen
  • Prognoz: İyileşme süresi yırtığın boyutuna ve tedaviye bağlıdır, konservatif tedavi sonrasında bazen kalıcı kas azalması ve sıklıkla omuz bölgesinde kas güçsüzlüğü ortaya çıkar, bir omuz uzmanına danışılması önerilir, uygun rehabilitasyon önlemleri önemlidir

Omuzdaki yırtık tendon nedir?

Omuzdaki tendon yırtılması, aşınma ve yıpranmanın neden olduğu en yaygın tendon yaralanmalarından biridir ve sıklıkla omuz ağrısının nedenidir.

Özellikle önemli olan, kürek kemiğinden kaynaklanan ve tendonlarıyla humerusun başına bağlanan dört kastan oluşan bir halkadır (rotator manşet). Bu tendonlar özellikle stres altında tendon yırtılmasına karşı hassastır. Omuz ağrısı sıklıkla rotator manşetten kaynaklanır.

Başka bir tendon omuz eklemi bölgesinden geçer: Üst koldaki (biceps) kol fleksör kasından başlayan uzun biseps tendonu kemikli bir oluktan geçerek omuz yuvasının üst kenarına kadar uzanır. Bazen de gözyaşı döküyor.

Omuzdaki yırtık tendon nasıl tedavi edilir?

Prensip olarak omuzdaki tendon yırtığı hem cerrahi hem de ameliyatsız (konservatif) olarak tedavi edilebilir. Tendon yırtığının yanı sıra kemik kırıkları, damar veya sinir yaralanmaları da varsa karmaşık bir tedavi stratejisi gerekir.

Omuzdaki yırtık tendonun en iyi tedavisi birçok faktöre bağlıdır. Bunlar, her şeyden önce hasarın derecesini, semptomların şiddetini, yaşı ve omuzdan etkilenen kişinin bireysel ihtiyaçlarını içerir. Herhangi bir tedavinin amacı ağrıyı azaltmak ve eklem fonksiyonunu iyileştirmektir. Tedaviyi yapan hekim daha sonra hastayla birlikte tedaviyi planlar ve ameliyatın gerekli olup olmadığına karar verir.

Çalışma

Özellikle yaralanma nedeniyle tendon kopması, belirgin aktivite ve tendonların önceden az hasar görmesi durumunda omuzdaki tendon kopması ameliyat edilir. Öte yandan eklem enfeksiyonları, sinir hasarı ve ilerlemiş dejenerasyon gibi durumlarda ameliyattan kaçınılmalıdır. Ameliyatın sonucu büyük ölçüde tendonun durumuna bağlıdır. Tendon dikişi ancak tendonun kaliteli olması durumunda başarıyla uygulanabilmektedir.

İyi bir sonuç elde etmek için omuzdaki tendon kopması mümkünse birkaç hafta içinde ameliyat edilir. Açık tendon onarımı ile minimal invaziv varyant arasında bir ayrım yapılır. Açık ameliyat aynı zamanda daha zor tekniklere de olanak sağlar. Ancak bu, omuz çevresinde uzanan deltoid kasın kürek kemiğinin bazı kısımlarından ayrılmasını gerektirir. Minimal invaziv cerrahide buna gerek yoktur. Burada ekleme sadece küçük erişim nedeniyle çevre doku korunur.

Minimal invaziv teknik bunun için daha karmaşıktır ve darlık nedeniyle yalnızca daha basit tendon onarımlarına izin verir. Tendonla birlikte kemik parçası da koparsa bu açık ameliyatla onarılır. Minimal invaziv cerrahi bazen ayaktan tedavi bazında mümkündür.

Yaralanan tendonlar yavaş iyileşir, bu nedenle bakım sonrası dikkatli olunmalıdır. Ameliyattan sonra omuz başlangıçta iki ila altı hafta boyunca bir bandajla (Gilchrist bandajı, abdüksiyon ateli gibi) korunur.

Kolu 30 derecelik abduksiyonda tutmak için omuz adduksiyon ateli kullanılır. Etkilenen kişi başlangıçta omuz eklemini yalnızca pasif olarak hareket ettirir. Üçüncü haftadan itibaren yavaş yavaş destekli, aktif hareket egzersizlerine başlar. Yedinci haftadan itibaren aktif hareketler kısıtlama olmaksızın yapılabilir. Üçüncü aya kadar spor aktiviteleri tekrar önerilmez.

Konservatif tedavi

Omuzda tesadüfi olmayan, yavaş gelişen tendon yırtıklarında konservatif tedavi düşünülür. Bu tedavi şekli özellikle sınırlı derecede aktif olan hastalar ve "donmuş omuz" (donuk omuz) olarak adlandırılan hastalar için uygundur.