Tramadol – aktif maddenin yapabilecekleri

Tramadol nasıl çalışır?

Tramadol, opioid grubundan ağrı kesici (analjezik) bir maddedir.

İnsanlar, diğer şeylerin yanı sıra, stresli durumlarda devreye giren endojen bir analjezik sisteme sahiptir. Örneğin, ciddi kazalardan sonra yaralanan kişiler genellikle kendi yaralanmalarının farkına bile varmadan başkalarına yardım edebilirler.

Ek olarak analjezik, bazı sinir habercilerinin (norepinefrin, serotonin) depo yerlerine geri alınmasını da engeller. Böylece dokulardaki serbest nörotransmiterlerin miktarı artar, bu da analjezik etkiyi destekler ve antidepresan etkilere sahip olabilir.

Emilim, bozunma ve atılım

Yaklaşık dört ila altı saat sonra aktif maddenin yarısı atılır (yarı ömür). Bu atılım böbrekler yoluyla (idrarla birlikte) gerçekleşir.

Tramadol ne zaman kullanılır?

Tramadol, opioid ağrı kesicilere aittir ve orta ila şiddetli ağrılar için kullanılır. Tramadolün endikasyon dışı kullanımları nöropatik ağrıyı (sinir ağrısı) içerir.

Tramadol nasıl kullanılır?

Ancak tümör ağrısı gibi şiddetli ağrılarda gereksinim daha yüksek olabilir. Çocuklarda, ergenlerde ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ise dozajın azaltılması gerekmektedir.

Tramadol ayrıca sıklıkla diğer ağrı kesicilerle (örneğin parasetamol) birleştirilir; farklı saldırı noktaları ağrının gelişmesini ve ağrı hissini daha da iyi azaltabilir.

Tramadolun yan etkileri nelerdir?

Daha az yaygın olarak iştah değişiklikleri, titreme, bulanık görme, halüsinasyonlar, alerjik reaksiyonlar veya kas zayıflığı görülür.

Tramadol alırken nelere dikkat edilmelidir?

Kontrendikasyonlar

Aktif madde tramadol aşağıdaki kişiler tarafından alınmamalıdır:

  • Merkezi etkili maddelerle zehirlenme (alkol, psikotrop ilaçlar, uyku hapları, ağrı kesiciler)
  • Bazı antidepresanların (tranilsipromin, moklobemid veya selegilin gibi MAO inhibitörleri) eş zamanlı kullanımı
  • Yetersiz kontrol edilen epilepsi (nöbet bozukluğu)

İlaç etkileşimleri

CYP2D6 ve CYP3A4 enzimleri yoluyla da parçalanan ilaçların eş zamanlı alımı tramadolün etkisini artırabilir veya zayıflatabilir. Konjenital CYP2D6 eksikliği olan kişiler tramadol'ü aktif formuna dönüştüremezler (yalnızca bunun analjezik etkisi vardır).

Varfarin (antikoagülanlar) gibi kumarin türevlerinin kan sulandırıcı etkisi tramadol ile artırılabilir, bu nedenle kullanım sırasında kan pıhtılaşma düzeyleri daha yakından izlenmelidir.

Trafiğe elverişlilik ve makinelerin çalıştırılması

Yaş kısıtlaması

Tramadol, bir yaşından itibaren orta derecede şiddetli ila şiddetli ağrı durumlarının tedavisi için onaylanmıştır. Yavaş salınımlı dozaj formları (tramadolün gecikmeli olarak salınması, dolayısıyla daha uzun etki süresi sağlar) yalnızca on iki yaşından itibaren uygundur.

Gebelik ve laktasyon

Parasetamol ve ibuprofen gibi diğer ağrı kesicilerle tedavi yeterli sonuç vermezse emzirme döneminde tramadol ile kısa süreli tedavi mümkündür. Solunum sorunu yaşayan bebeklere dikkatli olunması tavsiye edilir; tramadol durumu daha da kötüleştirebilir.

Tramadol ile ilaç nasıl alınır

Tramadol ne zamandan beri biliniyor?

Aktif madde tramadol, afyon bileşeni morfinin bir türevidir. Aktif madde 1977 yılında Alman pazarına sunuldu ve o zamandan beri ağrı tedavisinde başarıyla kullanılıyor.

Başlangıçta tramadol içeren ilaçlar kanserde ağrı tedavisinde daha yaygın olarak kullanıldı. Bu arada, kronik ağrı için talep terapisinde giderek daha fazla kullanılıyorlar.

Tramadol hakkında daha ilginç gerçekler