Ateşsiz zatürre

Tanım Pnömoni, akciğer dokusunun (pnömoni) akut veya kronik enflamasyonudur. Enflamasyon, alveoller (alveolar pnömoni) veya akciğer destek yapısı (interstisyel pnömoni) ile sınırlı olabilir. Tabii ki, karışık formlar da ortaya çıkabilir. Enflamasyon ağırlıklı olarak alveollerde meydana gelirse, genellikle tipik pnömoni olarak adlandırılır, … Ateşsiz zatürre

Belirtiler | Ateşsiz zatürre

Semptomlar Semptomlar, tipik veya atipik bir pnömoni olmasına bağlı olarak genellikle büyük ölçüde değişir. Enflamatuar odağın esas olarak akciğeri destekleyen doku üzerinde olduğu atipik pnömoni, genellikle daha az belirgin semptomlara sahiptir. Şiddetine bağlı olarak, fiziksel efor sırasında veya istirahatte bile ortaya çıkabilen nefes darlığına ek olarak… Belirtiler | Ateşsiz zatürre