Çocuklarda trakeal stenoz | Trakeal Daralma

Çocuklarda trakeal stenoz Konjenital bir trakeal stenoz çok nadirdir. Bununla birlikte, ortaya çıkarsa, genellikle yemek borusunda, solunum yollarının diğer bölümlerinde ve çocuğun iskeletinde daha fazla malformasyon ve malformasyon ile ilişkilidir. Stenozun boyutuna ve konumuna bağlı olarak semptomların şiddeti değişir. Kapsayan stenozlar… Çocuklarda trakeal stenoz | Trakeal Daralma

Trakeal Daralma

Tanım Bir trakeal stenoz, trakeanın azalmasını veya daralmasını tanımlar. Trakea, akciğeri gırtlak ile birleştirir ve solunan havanın içeri veya dışarı taşınmasını sağlar. Eğer trakeada daralma varsa, hava akımı o kadar kısıtlanabilir ki, hastalar nefes almakta güçlük çekerler. Nedenler… Trakeal Daralma