Frekans | Trakeal Kanser

Sıklık Metastazların neden olduğu birincil ve ikincil trakea kanseri oldukça nadirdir. İnsidansı yaklaşık %2'dir ve çoğunlukla tütün kötüye kullanımı ile ilgilidir. Trakea kanseri en sık alt bölümlerde ortaya çıkar. Sol ve sağ akciğer için soluk borusunun iki ana gövdesine bölünmesinden (çatallanma) … Frekans | Trakeal Kanser

Belirtiler | Trakeal Kanser

Semptomlar Trakea kanseri genellikle birincil bir tümör olmadığı ve zaten yayılmış olarak ortaya çıktığı için, semptomlar genellikle ileri tümör evrelerinde ortaya çıkar. Bu genellikle kanserin daha sonra teşhis edilmediği anlamına gelir. Semptomlar özellikle dejeneratif doku çevreleyen komşu organlardan trakeaya doğru büyüdüğünde ortaya çıkabilir. Bunlar kötü huylu… Belirtiler | Trakeal Kanser

Prognoz | Trakeal Kanser

Prognoz 5 yıllık sağkalım oranı (5 JÜR) kanser için prognostik değer olarak kullanılır. Örneğin, akciğer kanserinden mustarip olan ve trakeada metastazları olabilecek hastaların 5 yıllık sağ kalım oranı %5'tir. Prognoz her zaman tümörün evresine ve boyutuna bağlıdır. Kanser ne kadar erken teşhis edilirse ve… Prognoz | Trakeal Kanser

Trakeal Kanser

Eşanlamlı Trakeal karsinom, trakeal karsinom – trakeal kanser, trakea bölgesindeki bir tümördür ve baş ve boyun tümörlerine aittir. Bir tümör, genellikle, bir tümöre (neoplazi, yeni oluşum) dokuların engelsiz bir şekilde büyümesi olarak anlaşılır. Bu süreç, büyümeyi indükleyen faktörler olmadan da gerçekleşebilir. Buna otonom denir… Trakeal Kanser