Pantozol®.

Aktif madde Pantoprazol, genellikle tuz formunda Pantoprazol sodyum Açıklama/Tanım Pantozol®, proton pompa inhibitörleri grubuna aittir ve mide asidi oluşumunu azaltır. Artan mide asidi üretiminin yemek borusu (yemek borusu), mide (gaster) ve midenin hassas veya zaten hasar görmüş mukoza zarlarını tahriş ettiği hastalıkların tedavisinde kullanılır. Pantozol®.

'Hamilelik ve emzirme döneminde kullanın | Pantozol®.

'Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım Hayvan deneylerindeki yetersiz deneyim ve endikasyonlar nedeniyle, tedaviyi yapan doktor, hamilelik sırasında Pantozol® tedavisinin faydalı olup olmayacağını dikkatle değerlendirmelidir. Pantozol®'un emzirme döneminde kullanılması da benzer şekilde kritiktir. Yan etkiler Kural olarak Pantozol® iyi tolere edilen bir ilaçtır. Ancak bazı yan etkileri bilinmektedir. Baş ağrısı,… 'Hamilelik ve emzirme döneminde kullanın | Pantozol®.

Özofajit teşhisi

Anamnez – Tıbbi öykünün istenmesi Özofajitin çok sayıda nedeni olduğundan, etkilenen kişiye özellikle şikayetlerinin doğası ve ortaya çıkma zamanı (anamnez) hakkında ayrıntılı bilgi istenmelidir. Bu, termal ve koterizasyona bağlı özofajiti açıklayabilir. Alınan ilaçlar ve kullanım şekli… Özofajit teşhisi

Reflü özofajit

Tanım "Reflü özofajit" terimi, özofagus mukozasının mide asidiyle temasından kaynaklanan alt özofagusun iltihaplanmasını tanımlar. Bu hastalığın nedenleri, aşamaları, kursları ve sonuçları çok sayıda olabilir. Genel olarak, bu şikayetler çok yaygın bir sorundur, çünkü batı nüfusunun %20'sine kadarı asitle ilişkili mukozadan muzdariptir… Reflü özofajit

Tedavi | Reflü özofajit

Tedavi Tedavi, hastanın durumuna olduğu kadar, şikayetlerin ciddiyetine ve süresine de bağlıdır. İlk öncelik, mide ekşimesi veya hafif reflü özofajit gibi başlangıç ​​semptomlarını iyileştirmek veya önlemek için yeme ve yaşam alışkanlıklarını değiştirmektir. Değişiklik, risk faktörlerinden kaçınmayı içermelidir, yani az yağlı… Tedavi | Reflü özofajit

Belirtiler | Özofajit

Belirtiler Özofajitin tipik belirtisi yutmada ağrıdır (odinofaji). Bu özellikle mekanik-tahriş edici biçimde telaffuz edilir. Spesifik olmayan yutma güçlükleri (disfaji) de ortaya çıkar. Genellikle göğüs kemiğinin arkasındaki ağrı (retrosternal ağrı), kalp ve bronş tüplerindeki patolojik süreçlerle yanlış yorumlanır. Özellikle belirgin enfeksiyöz özofajit durumunda, … Belirtiler | Özofajit

Teşhis | Özofajit

Teşhis Özofajitin tipik semptomları sternum seviyesinde tanımlanamayan, yakıcı bir ağrıdır. Enflamasyonun konumuna bağlı olarak farklı hissedilen yutma güçlükleri de ortaya çıkar. Ayrıca sık sık ekşilik ile karşılaşılır ve yutulduğunda bir tür yabancı cisim hissi oluşur. Halihazırda önceden var olan koşullar varsa, akut bulaşıcı… Teşhis | Özofajit

özofajit

Reflü özofajit, bulaşıcı, mekanik, toksik (toksik), termal (sıcak veya soğuk), radyojenik (radyasyon), ilaca bağlı özofajit Tıbbi: özofajit Tanım Yemek borusu iltihabı, yemek borusunun iç tarafındaki mukoza zarının iltihaplanmasıdır. . Yemek borusu boğazı mideye bağlar ve yaklaşık 25 cm uzunluğundadır. Esas olarak kastan oluşur, ki… özofajit

Yırtık yemek borusu

Giriş Yemek borusu yırtılmasına tıbbi terminolojide yırtılma denir. Yemek borusunda göğse geçiş oluşturan bir yırtıktır. Çeşitli hastalıklar veya olaylar sonucunda yırtılma meydana gelebilir. Örneğin Boerhaave sendromunda yemek borusunun tüm duvar tabakaları yırtılır. Çoğu durumda, … Yırtık yemek borusu