linezolid

Linezolid ürünleri, film kaplı tabletler şeklinde bir infüzyon solüsyonu olarak ve bir süspansiyonun (Zyvoxid, jenerikler) hazırlanması için granüller olarak ticari olarak temin edilebilir. 2001 yılından beri birçok ülkede onaylanmıştır. Yapısı ve özellikleri Linezolid (C16H20FN3O4, Mr = 337.3 g/mol), oksazolidinon grubundan geliştirilen ilk ajandır. Yapısal olarak… linezolid

Telavansin

Ürünler Telavancin, infüzyon için bir konsantrenin (Vibativ) hazırlanması için bir toz olarak ticari olarak temin edilebilir. 2011 yılında AB'de onaylanmıştır. Yapısı ve özellikleri Telavancin (C80H106Cl2N11O27P, Mr = 1755.6 g/mol) karmaşık bir moleküldür ve vankomisinin yarı sentetik bir türevidir. Diğer şeylerin yanı sıra bir lipofilik desilaminoetil ile desteklendi… Telavansin

Ateşsiz zatürre

Tanım Pnömoni, akciğer dokusunun (pnömoni) akut veya kronik enflamasyonudur. Enflamasyon, alveoller (alveolar pnömoni) veya akciğer destek yapısı (interstisyel pnömoni) ile sınırlı olabilir. Tabii ki, karışık formlar da ortaya çıkabilir. Enflamasyon ağırlıklı olarak alveollerde meydana gelirse, genellikle tipik pnömoni olarak adlandırılır, … Ateşsiz zatürre

Belirtiler | Ateşsiz zatürre

Semptomlar Semptomlar, tipik veya atipik bir pnömoni olmasına bağlı olarak genellikle büyük ölçüde değişir. Enflamatuar odağın esas olarak akciğeri destekleyen doku üzerinde olduğu atipik pnömoni, genellikle daha az belirgin semptomlara sahiptir. Şiddetine bağlı olarak, fiziksel efor sırasında veya istirahatte bile ortaya çıkabilen nefes darlığına ek olarak… Belirtiler | Ateşsiz zatürre

Hastane enfeksiyonu

Tanım Nosocomial, Yunanca "nosos" = hastalık ve "komein" = bakım anlamına gelir. Bir hastane enfeksiyonu, bir hastanede veya başka bir yatan hasta tıbbi tesisinde kalış sırasında veya sonrasında ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır. Huzurevleri ve yaşlı bakım evleri de bu tesislere dahildir. Biri hastane enfeksiyonundan bahsediyor… Hastane enfeksiyonu

Almanya'da kaç tane nozokomiyal enfeksiyon var ve bunlardan kaç ölüm meydana geliyor? | Hastane enfeksiyonu

Almanya'da kaç tane hastane enfeksiyonu var ve bunlardan kaç ölüme neden oluyor? Hastane enfeksiyonlarını bildirme zorunluluğu olmadığı için kesin bir rakam belirlemek zordur. Bazıları da gözden kaçar veya yanlış bir şekilde “ayakta tedavi enfeksiyonları” olarak kabul edilir. “Mükemmel sağlıklı” bir hastanın aniden öldüğü vakalar çok nadirdir… Almanya'da kaç tane nozokomiyal enfeksiyon var ve bunlardan kaç ölüm meydana geliyor? | Hastane enfeksiyonu