Kollarda lenfödem

Tanım Kollardaki lenfödem, kollar, omuzlar veya göğüs bölgesindeki lenfatik sistemdeki bir bozukluktan kaynaklanabilir. Doku suyu lenf kanalları aracılığıyla uzaklaştırılır ve dolaşıma verilir. Drenaj bozukluğunun bir sonucu olarak, kolda gözle görülür ve elle tutulur bir şekilde su depolanır ve buna neden olur… Kollarda lenfödem

TedaviTedavi | Kollarda lenfödem

TedaviTerapi Kollardaki lenfödem tedavisi, birlikte kullanılması gereken çeşitli önlemlerden oluşur. Bunlardan biri de kompresyon tedavisidir. Özel bandajlar dokuyu hedeflenen şekilde sıkıştırır ve lenf drenajını kolaylaştırır. Sözde lenf drenajı da buna katkıda bulunabilir. Eğitimli terapistler veya doktorlar masaj yaparak şişliği azaltabilir… TedaviTedavi | Kollarda lenfödem