Lenfatik organlar

Giriş Lenfatik sistem, lenfatik organların yanı sıra lenfatik damarları da içerir ve bu nedenle tüm vücutta bulunur. Bağışıklık savunması, lenfatik sıvının taşınması ve diyet yağlarının ince bağırsaktan uzaklaştırılması dahil olmak üzere çeşitli işlevleri yerine getirir. Birincil ve ikincil lenfatik organlar arasında bir ayrım yapılır. … Lenfatik organlar