Hematopnömotoraks: Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Hematopnömotoraks, toraks travması veya akciğerlerde iyatrojenik olarak adlandırılan yaralanmalardan sonra ortaya çıkan patolojik bir fenomendir. Bu durumda, etkilenen hastalar pnömotoraks ve hematotoraks semptomlarının bir karışımından muzdariptir. Hemopnömotoraks nedir? Hematopnömotoraks, göğüs kafesine çeşitli travmatik etkilerden kaynaklanır. Örneğin, akciğer yaralanmaları veya… Hematopnömotoraks: Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Eşlik eden olası semptomlar | Solunduğunda sol taraf ağrısı

Muhtemel eşlik eden semptomlar Ne yazık ki, sol göğüste nefesle ilişkili ağrıya eşlik eden tipik semptomlar yoktur. Kendileri zaten bir semptom olan bu ağrılar birçok farklı hastalıktan kaynaklanabileceğinden, eşlik eden diğer semptomlar da nedenleri kadar farklıdır. Örneğin, özofajit veya gastrit neden olsaydı, ... Eşlik eden olası semptomlar | Solunduğunda sol taraf ağrısı

Terapi | Solunduğunda sol taraf ağrısı

Terapi Bu bölümdeki diğer pek çok şey gibi, tedavi de sol memede ağrıya neden olan altta yatan hastalığa bağlıdır. Birkaç örnek, bireysel nedenlere yönelik tedavilerin ne kadar büyük ölçüde farklılık gösterdiğini oldukça açık bir şekilde gösterebilir. Örneğin, bir abdominal arter anevrizması, öncelikle düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir… Terapi | Solunduğunda sol taraf ağrısı

Öksürürken akciğer ağrısı

Giriş Öksürük çeşitli nedenlerle ağrıya neden olabilir. Bununla birlikte, tipik olarak akciğer ağrısı olarak adlandırılan semptomlar, organın kendisinin ağrısı değildir. Aksine akciğerleri saran kılıflar ağrı uyarısını tetikleyen organlardır. Ağrıyı hissetmek için, etkilenen organdan beyne ağrı ileten sinir yoluyla uyarılar gönderilmelidir… Öksürürken akciğer ağrısı

Eşlik eden diğer semptomlar | Öksürürken akciğer ağrısı

Eşlik eden diğer semptomlar Eşlik eden semptomlar, öksürürken akciğer ağrısının nedenine bağlı olarak değişir. Öksürüğe genellikle solunum yolu enfeksiyonları neden olur ve bu da soğuk algınlığına, boğaz ağrısına, ateşe, yorgunluğa ve diğer soğuk algınlığı semptomlarına yol açabilir. Balgamsız kuru öksürük ile balgamsız kuru öksürük arasında bir ayrım yapılır. Eşlik eden diğer semptomlar | Öksürürken akciğer ağrısı

Öksürürken akciğer ağrısının teşhisi | Öksürürken akciğer ağrısı

Öksürürken akciğer ağrısı teşhisi Öksürürken akciğer ağrısı başlangıçta birçok hastalığa işaret edebilen bir semptomdur. Tanıda en önemli adım doktor-hasta konsültasyonudur. Bu görüşme sırasında doktor, ilgili kişiye semptomların türü, tetikleyiciler ve hastalığın seyri hakkında sorular sorar. Sıklıkla … Öksürürken akciğer ağrısının teşhisi | Öksürürken akciğer ağrısı

Öksürürken akciğer ağrısının süresi ve prognozu | Öksürürken akciğer ağrısı

Öksürürken akciğer ağrısının süresi ve prognozu Öksürdüğünde akciğer ağrısı öksürüğü tetikleyen tedavi edildiğinde azalır. Bulaşıcı hastalıklar gibi nedenler varsa bunlar genellikle bir ila iki hafta içinde iyileşir. Zatürre veya plevra ve plevra iltihabı gibi ciddi enfeksiyonlar çok daha uzun sürebilir. … Öksürürken akciğer ağrısının süresi ve prognozu | Öksürürken akciğer ağrısı

Sırtta nefes alırken ortaya çıkan ağrı

Giriş Solunumun neden olduğu ağrı çok rahatsız edicidir. İnhalasyon aktif olarak kas çalışması ile yapıldığından, ekshalasyon esas olarak solunum kaslarını gevşeterek yapıldığından, nefes alma ağrısı solunduğunda daha belirgindir. Öksürmek, hapşırmak veya gülmek ağrıyı daha da kötüleştirir. Solunum ağrısı sırtta da ortaya çıkabilir veya sırta yayılabilir. Sıklıkla … Sırtta nefes alırken ortaya çıkan ağrı

Eşlik eden diğer semptomlar | Sırtta nefes alırken ortaya çıkan ağrı

Eşlik eden diğer semptomlar Bir doktor muayenehanesinde, solunumu kontrol etmek için akciğerlerin oskülte edildiği bir fizik muayene yapılır. Ayrıca olası yanlış pozisyonları, tıkanıklıkları veya kırıkları tespit etmek için omurga hareketlilik ve ağrı açısından incelenir. Çoğu durumda, doktora semptomların ayrıntılı bir açıklaması ve fiziksel bir… Eşlik eden diğer semptomlar | Sırtta nefes alırken ortaya çıkan ağrı

Akciğer Ağrısı: Nedenleri, Tedavisi ve Yardımı

Akciğerler gaz değişiminden sorumludur ve insan vücuduna sürekli oksijen sağlar. Akciğer ağrısı bu nedenle farklı nedenlerle tetiklenebilen bir semptomu temsil eder. Bu nedenle ilgili tanı, tedavi ve prognoz, altta yatan şüpheli veya doğrulanmış hastalığa dayanmaktadır. Nedeni ne olursa olsun, belirli nefes alma teknikleri semptomları hafifletebilir. … Akciğer Ağrısı: Nedenleri, Tedavisi ve Yardımı