Belirtiler | Başın lipomu

Semptomlar Kafadaki bir lipom asemptomatiktir, jöle ile doldurulmuş şişkin küçük bir top gibi hissettirir. Bazen baskı altında ağrıyor. Lipomlar çevre dokulara sızmayan iyi huylu tümörlerdir. Bu nedenle çoğu durumda ağrıya neden olmazlar. İstisnai durumlarda, ancak, garip yerlerde bulunabilir ve sıkılabilirler… Belirtiler | Başın lipomu

Yüzdeki lipom | Başın lipomu

Yüzdeki Lipom Lipomlar, yağ dokusunun iyi huylu tümörleridir. Onlardan kaynaklanan bir tehlike yoktur - sadece çok nadir durumlarda dejenerasyon meydana gelir. Vücudun en çeşitli bölgelerinde büyüyebilirler. Yüz bölgesinde ise daha sık alın bölgesinde ortaya çıkar. Yüzdeki bir lipom… Yüzdeki lipom | Başın lipomu

Başın lipomu

Tanım Bir lipom genellikle yağ tümörü olarak da adlandırılır. Yağ dokusu hücrelerinin (adipositler) iyi huylu bir tümörüdür ve mezenkimal dokudan gelişen en yaygın tümör türüdür. Lipomlar, deri altında, yağ dokusundan oluşan ve bir kapsül ile çevrelenmiş bir tür yumru şeklinde görünürler… Başın lipomu