Prognoz | Omuzda lipom

Prognoz Omuzdaki bir lipom, esas olarak kozmetik acıya neden olan zararsız, iyi huylu bir tümördür. Malign dejenerasyon riski çok düşüktür. Lipomlar yavaş büyür ve genellikle ameliyatla kolayca çıkarılabilir. Özellikle büyük lipomlar ağrıya da neden olabileceğinden bu şekilde tedavi edilmelidir. Ameliyattan sonra hastalık… Prognoz | Omuzda lipom

Omuzda lipom

Giriş Bir lipom, deri altında bir tümör gibi büyüyen ve iyi huylu bir tümör olarak kabul edilen bir yağ dokusu proliferasyonudur. Yağ hücrelerinden (adipositler) başlayarak yağ kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam eder ve böylece bir lipom oluşturur. Baş ve boyun bölgesine ek olarak, en sık omuzda bir lipom oluşur. Neden … Omuzda lipom

Teşhis | Omuzda lipom

Teşhis Lipomlar genellikle zaten hissedilebilir bir boyuta sahip olduklarında ve hastaya doğal görünmediğinde tespit edilir. Omuz lipomunu teşhis etmek için klinik muayene en iyi önlemdir. Doktor, tümörü omuzda palpe eder ve tutarlılığını, sınırlamasını ve derinliğini tahmin edebilir. Başlangıçla ilgili birkaç soruyla… Teşhis | Omuzda lipom