Dudak

Dudaklar üst dudak (labium superius) ve alt dudaktan (labium inferius) oluşur. Dudaklar ağzın sağ ve sol köşesinde birleşir (angulus oris). Kas dokusu içerirler ve oral fissür (Rima oris) ağız boşluğuna girişi oluşturur. İçeride, üst ve alt kısımları var… Dudak

Kan temini | Dudak

Kan temini Dudaklar kanla çok iyi beslenir. Arteriyel kan akışı, dış karotid arterden bir çıkış olan fasiyal arterden gelir. Karotis arter, dudakları beslemek için tekrar üst superior labial artere ve alt inferior labial artere ayrılır. Şah damarına venöz çıkış… Kan temini | Dudak