Lodge de Guyon sendromu

Loge-de-Guyon sendromu, sinir tıkanıklığı/kompresyon sendromlarından biridir. Bu sendromda, ulnar sinir ("ulnar sinir"), Parisli bir doktorun adını taşıyan bileğin daralmış bölgesinde daralır. Ulnar sinir, üst ekstremiteyi besleyen bir sinir pleksusu olan brakiyal pleksusun üç ana dalından biridir. O … Lodge de Guyon sendromu

Loge-de-Guyon sendromunun teşhisi | Lodge de Guyon sendromu

Loge-de-Guyon sendromunun teşhisi Hastanın tıbbi geçmişi (hastanın şikayetleri ve geçmişi hakkında soru sorması) ve klinik muayene (bkz. semptomlar) gösterge niteliğindeki belirtileri sağlar. Sinir iletim hızının (NLG) ölçülmesi anlamında bir elektrofizyolojik inceleme, tanıyı sağlar (etkilenen alan üzerinde NLG'nin yavaşlaması). Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tanımlamak için kullanılabilir… Loge-de-Guyon sendromunun teşhisi | Lodge de Guyon sendromu