Ürünler | Lösin

Ürünler Pek çok gıdaya ek olarak, elbette lösin de doğrudan takviye edilebilir. Bu amaçla amino asidin çeşitli uygulama biçimleri vardır: toz, kapsüller ve tabletler. Lösin tozu: Lösin tozu, saf bir mono-müstahzar olarak veya diğer iki dallı zincirli amino asit olan valin ve izolösin ile popüler kombinasyon halinde mevcuttur. Ürünler | Lösin

Lösin

Giriş Lösin, vücudun kendi üretemediği esansiyel bir amino asittir. Bu nedenle lösin yiyeceklerle birlikte alınmalıdır. Lösin ayrıca üç dallı zincirli amino asitten (BCAA) biridir. Lösinin özel yapısı nedeniyle, işlevi ve etkisi diğer amino asitlerden önemli ölçüde farklıdır. Son olarak … Lösin