Kontüzyon koksiks

Kuyruk sokumu çürüğü, bir kişinin maruz kalabileceği en yaygın ve ağrılı yaralanmalardan biridir. Özellikle yaşlı insanlar ve sporcular genellikle kuyruk sokumu kontüzyonundan ve hatta kuyruk sokumu kırığından (kırık) veya çıkıktan (çıkık) etkilenir. Os coccygis olarak da bilinen kuyruk sokumu, omurganın alt ucunda yer alır. Kontüzyon koksiks

Koksiks kontüzyonunun nedenleri | Kontüzyon koksiks

Kuyruk sokumu kontüzyonunun nedenleri Bir çürük veya kontüzyona genellikle, dokudaki bağ dokusu yapılarının (kollajen lifleri olarak adlandırılan) yırtılmasına yol açan harici bir künt kuvvet neden olur. Bu, sonuçta hematom oluşumuna yol açan sıvı ve kan akışına neden olur. Bu hematom sırayla yakındaki baskılar… Koksiks kontüzyonunun nedenleri | Kontüzyon koksiks

Teşhis | Hava embolisi

Tanı Hava embolisi tanısında klinik semptomlar önemli rol oynar. Tıbbi müdahale, infüzyon, kateter muayenesi veya benzeri ile zamansal bir bağlantı varsa bu bildirilmelidir. Hava embolisi doğrudan kalp ultrason cihazı ile tespit edilebilir. EKG'deki (elektrokardiyogram) kalp krizini andıran değişiklikler… Teşhis | Hava embolisi

Hava embolisi

Tanım – Hava embolisi nedir? Hava embolisi, bir damar tıkanıklığına kadar hava birikmesi nedeniyle damarın daralmasıdır. Normalde vücudumuz daha küçük hava birikimlerini herhangi bir sağlık sonucu olmadan emer. Sağ ventrikülde daha fazla miktarda hava oluşturulduğunda hava embolisi tehlikeli hale gelir ve… Hava embolisi

Kuyruk sokumu kontüzyonu

Tanım Bir kuyruk sokumu kontüzyonu, dış kuvvetin neden olduğu kemik kuyruk sokumuna verilen hasardır. Bir kuyruk sokumu kontüzyonu, damar bölgesinde morarma veya morluk izlerine neden olabilir. Ancak tanım olarak, bir kuyruk sokumu kontüzyonuna görünür cilt yaralanmalarının eşlik etmesi gerekmez. Kuyruk sokumu kontüzyonu ne kadar tehlikelidir? Bir kuyruk sokumu kontüzyonu genellikle neden olur… Kuyruk sokumu kontüzyonu

Nedenleri | Kuyruk sokumu kontüzyonu

Nedenler Bir kontüzyon genellikle yumuşak doku (örneğin deri altı yağ dokusu veya kaslar) doğrudan daha sert doku yapılarına (örneğin kemik veya kıkırdak dokusu) karşı bastırıldığında ve burada sıkıştırıldığında meydana gelir. Ayrıca farklı doku türlerinin birbirine karşı yer değiştirmesi de bir kontüzyona neden olabilir. Hemen hemen her kontüzyon… Nedenleri | Kuyruk sokumu kontüzyonu