Tiroid değerleri: Neyi gösterirler?

Tiroid seviyeleri nedir?

Tiroid bezinin hormon üretimi, hipofiz beziyle etkileşim halinde ilgili talebe göre ayarlanır. Bu nedenle kandaki tiroid değerleri sadece tiroid bezinin nasıl çalıştığını değil, aynı zamanda kontrol döngüsünün çalışıp çalışmadığını ve ne kadar iyi çalıştığını da gösterir.

Hipofiz bezinde üretilen TSH (“merkezi tiroid düzeyi”) ile tiroid bezinde üretilen T3 ve T4 hormonları (“periferik tiroid düzeyleri”) arasında bir ayrım yapılır.

TSH seviyesi

TSH (tiroid uyarıcı hormon = tirotropin) hipofiz bezinden salgılanır ve kanla birlikte tiroid bezine ulaşır. Orada iyot alımını ve T4 ve T3 üretimini uyarır. Bu iki tiroid hormonunun kandaki konsantrasyonu artarsa ​​tiroid bezinin daha az uyarılması gerektiğinden TSH üretimi azalır. Böylece hipofiz bezi ve tiroid bezi birbiriyle ilişkilidir.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi TSH değeri makalesinde okuyun!

T3 ve T4

T3'ün biyolojik yarı ömrü yaklaşık 19 saattir: Bu sürenin sonunda orijinal hormon miktarının yarısı bozulur. Buna karşılık T4'ün biyolojik yarı ömrü yaklaşık 190 saattir. Ayrıca kanda T4'ün yaklaşık üç katı kadar T3 dolaşır.

T3 ve T4'ün etkisi

Tiroid hormonları, vücut hücrelerindeki çeşitli proteinlerin sentezini etkileyerek metabolizmayı birçok yönden kontrol eder. Ayrıca pankreas ve adrenal bez gibi belirli organlarda hormon salgılanmasını da teşvik ederler. Çocukluk döneminde tiroid hormonlarının büyüme ve beyin gelişimi açısından önemi büyüktür. Özetle tiroid hormonlarının başlıca etkileri şunlardır:

 • Dinlenme halindeki metabolik aktivitenin (bazal metabolizma hızının) ve dolayısıyla oksijen tüketiminin arttırılması.
 • Protein sentezinin, karbonhidrat ve yağ metabolizmasının teşviki
 • @ Isı dengesinin ve vücut sıcaklığının düzenlenmesi
 • Embriyonik ve çocuk gelişiminde özellikle sinir ve iskelet sistemlerinin büyümesini teşvik etmek.
 • kolesterol atılımının artması

Tiroid seviyeleri ne zaman belirlenir?

Tiroid hormonları aşağıdaki konularda belirlenir:

 • Hipotiroidizm veya hipertiroidizm var mı?
 • Hipertiroidizm veya hipotiroidizm durumunda hipofiz bezinin hormonal kontrol döngüsü bozulur mu?
 • Hipofiz bezinin az çalışması var mı?
 • Tiroid bezi iltihaplı mı?
 • Hipotiroidizm doğru miktarda hormonla tedavi ediliyor mu?

Ayrıca her ameliyattan önce (anestezi toleransı!) ve iyot içeren kontrast maddeyle yapılan her radyolojik muayeneden önce TSH ölçülür. Bu değer genellikle tek başına yeterlidir, çünkü tiroid fonksiyon bozukluklarında da değişir.

Kan değerleri: tiroid ve hipofiz bezi

Tiroid değeri

Normal değer (kan serumu)

TSH-bazal

0.27 – 4.20 µIU/ml

ücretsiz T3 (fT3)

2.5 – 4.4 ng/l (3.9-6.7 pmol/l)

Toplam T3

0.8 – 1.8 µg/l (1.2-2.8 nmol/l)

ücretsiz T4 (fT4)

9.9 – 16 ng/l (12.7-20.8 pmol/l)

Toplam T4

56 – 123 µg/l (72-158 nmol/l)

Ancak bu referans aralıkları laboratuvardan laboratuvara farklı ölçüm yöntemleri kullanıldığından farklılık gösterebilir. Çocuklarda yaşa bağlı olarak daha yüksek standart değerler uygulanır; yaşlılarda daha düşük değerler uygulanma eğilimindedir.

Pratikte hekim her zaman tiroid değerlerinin tamamını belirlemeyebilir. Örneğin TSH değeri primer tiroid hastalığını dışlamak için yeterlidir. Ayrıca serbest tiroid hormonlarının değerleri toplam değerlerden daha bilgilendiricidir çünkü yalnızca serbest tiroid hormonları biyolojik olarak aktiftir. Hipotiroidizmi belirlemek için doktor genellikle TSH ve fT4 düzeylerini belirler. Hipertiroidi tanısı için TSH, fT4 ve fT3 önemlidir.

Tiroid değerleri ne zaman yükselir veya azalır?

Ancak bazen hipofiz bezi de yetersiz TSH (ve diğer hormonlar) üretir. Buna hipofiz yetmezliği denir. Çok nadiren hipofiz bezindeki bir tümör de çok fazla TSH üretebilir. TSH değeri değişirse T3 ve T4 de belirlenir. Bu, farklı hastalıklarda tiroid değerlerinin tipik takımyıldızlarıyla sonuçlanır:

TSH arttı, T3 ve T4 azaldı.

Bu takımyıldızı tiroidin az çalıştığını (hipotiroidizm) gösterir. Tiroid bezinin her iki hormonu da yetersiz miktarda üretmesi nedeniyle T3 ve T4 değerleri düşer. Buna yanıt olarak hipofiz bezi, artan TSH salgısıyla tiroid fonksiyonunu artırmaya çalışır. Hipotiroidizm esas olarak otoimmün tiroid hastalıklarında (Hashimoto tiroiditi gibi) ortaya çıkar.

TSH azaldı, T3 ve T4 arttı

 • Akut dönemde Graves hastalığı veya tiroidit
 • Otonom hormon üreten tiroid adenomu (“sıcak nodül”)
 • tiroid büyümesi (guatr, “guatr”)

TSH arttı/azaldı, T3 ve T4 normal

Yeni başlayan (gizli) hipotiroidizm veya hipertiroidizm durumunda tiroid bezi de bozulur. Bununla birlikte, T3 ve T4 değerleri (hala) normaldir çünkü hipofiz bezi, TSH değerlerini artırarak veya azaltarak buna karşı koyar.

TSH azaldı, T3 ve T4 azaldı

Bu değerler kümesi, hipofiz bezinin nadir görülen hipofonksiyonunu (daha kesin olarak: ön hipofiz yetmezliği) gösterir. T3 ve T4 çok düşükse aslında daha fazla TSH üretmelidir. Ancak hipofiz bezinin hipofonksiyonu ile bu mümkün değildir.

TSH normal/arttı, T3 ve T4 arttı.

Hipofiz hiperfonksiyonu durumunda bunun tersi olur: Hipofiz bezi, T3 ve T4 seviyeleri arttığında TSH salgısını azaltmaz. Hatta bazen daha fazla TSH üretir (örneğin bir tümör nedeniyle), daha sonra kandaki TSH değeri de artar. Hipofiz bezinin hipofonksiyonu gibi hiperfonksiyonu da çok nadirdir.

TSH'nin yanı sıra T3 ve T4 düzeylerini de artırabilen başka bir durum daha vardır: Tiroid hormon direnci. Çok nadir görülen bu kalıtsal hastalıkta T3 reseptörünün geni değişmiş ve kusurludur.

Ayrıca T3 veya T4 hormonlarından yalnızca birinin düzeyinde değişiklik de olabilir. Örneğin hipertiroidizmin erken evrelerinde T3 yükselir ancak T4 yükselmez. Aşırı iyot eksikliğinde T3 yükselir ancak T4 azalır.

Değişen tiroid değerleri: Ne yapmalı?

Bir veya daha fazla tiroid değerinde değişiklik olması durumunda, bir endokrinolog (hormon bozuklukları uzmanı) sebebini belirlemek için daha ileri araştırmalar başlatmalıdır.

Çoğu durumda, yapısını daha yakından incelemek için önce tiroid bezinin sonografisi (ultrason muayenesi) yapılır. Bu, boyut ve durumdaki değişiklikleri ortaya çıkarabilir. Ayrıca tiroid bezinin metabolik aktivitesi de sintigrafi denilen yöntemle belirlenebilir. Bazen, örneğin kanserden şüpheleniliyorsa, doku örneği almak için tiroid bezinin de delinmesi gerekir.

Tiroid değerlerinin değişmesinin nedeni bulunursa çoğu durumda ilaç tedavisine başlanabilir.