Trombin Zamanı: Laboratuvar Değerinin Anlamı

Trombin zamanı nedir?

Trombin zamanı kanın pıhtılaşmasının bir kısmını kontrol eden bir laboratuvar değeridir. Fibrinojenin fibrine dönüşmesi için geçen süre olarak tanımlanır.

Bir kan damarı yaralandığında vücut, meydana gelen kanamayı durdurmaya çalışır. Birincil hemostaz olarak da bilinen hemostaz, bu sürecin ilk adımıdır: özel haberci maddeler (aracılar), yerinde bir tıkaç oluşturan ve böylece sızıntıyı kapatan kan trombositlerini (trombositler) aktive eder.

Ancak bu pıhtı hala oldukça dengesizdir ve öncelikle sağlamlaştırılması gerekir. Burası, ikincil hemostaz veya kan pıhtılaşması olarak adlandırılan şeyin devreye girdiği yerdir. Birkaç pıhtılaşma faktörünün reaksiyon zincirinden oluşur. Reaksiyon zincirinin sonunda, trombosit tıkacını bir ağ yapısı olarak kaplayan ve böylece onu stabilize eden fibröz protein fibrini bulunur. Fibrinin öncüsü fibrinojendir; fibrine dönüşümünden trombin sorumludur.

Trombin zamanı ne zaman belirlenir?

Trombin zamanı: Hangi değer normaldir?

Trombin süresi, toplama sırasında sitratla karıştırılan kan plazmasından belirlenir. Bu, test anına kadar kanın pıhtılaşmasını önler. Laboratuvarda laboratuvar doktoru daha sonra az miktarda trombin ekler. Daha sonra fibrinin oluşması için gereken süreyi belirler; bu normalde 20 ila 38 saniye arasındadır. Ancak eklenen trombin miktarına göre normal değer farklılık gösterebilir.

Trombin süresi ne zaman kısalır?

Kısaltılmış trombin süresinin hiçbir önemi yoktur. En fazla, kanda büyük miktarda fibrinojenin (hiperfibrinojenemi) göstergesi olabilir.

Trombin zamanı ne zaman uzar?

Aşağıdaki durumlarda trombin süresi uzar:

  • Karaciğer sirozu
  • Kollajenozlar (bağ dokusu hastalıkları)
  • Plazmositoma (multipl miyelom)
  • Nefrotik sendrom
  • Yenidoğanlar (burada PTZ uzamasının patolojik değeri yoktur ancak normaldir)
  • Fibrin yıkımında artış (hiperfibrinoliz) ve buna bağlı olarak fibrinojen eksikliği
  • Tüketim koagülopatisine bağlı olarak kan pıhtılaşma faktörlerinin tüketiminde artış (örneğin şok veya sepsis = “kan zehirlenmesi”)

Uzamış PTZ'nin diğer bir yaygın nedeni penisilin gibi bazı ilaçların, hirudin veya heparin gibi trombin inhibitörlerinin kullanılmasıdır. Küçük bir heparin dozu bile trombin süresinin uzamasına neden olur; bu nedenle laboratuvar değeri, heparin tedavisini kontrol etmek veya aşırı dozu tespit etmek için çok iyi bir testtir.

Trombin zamanının değişmesi durumunda ne yapılmalı?

Plazma trombin süresinin uzaması durumunda hekimin sebebini bulması ve olası hastalıkları açıklığa kavuşturması gerekir. Bu amaçla, ilk inceleme sırasında henüz ölçülmemişse, genellikle başka laboratuvar değerlerinin belirlenmesi gerekir.