Boğaz: Fonksiyon, Anatomi ve Bozukluklar

Yutak nedir?

Farenks, mukoza ile kaplı 12 ila 15 cm uzunluğunda kaslı bir tüptür. Birbirinin altında üç bölüme ayrılmıştır. Yukarıdan aşağıya nazofarenks, oral farenks ve laringeal farenks vardır:

Burun boşluğunun (choanas) ve iki kulak trompetinin (tuba audiva veya Östaki borusu) açıklıkları nazofarenkse (nazofarenks veya epifarinks) açılır. Kulak trompetleri orta kulağa bağlantıyı sağlar ve basıncın eşitlenmesi açısından önemlidir. Epifarinks, yerel bağışıklık savunması için önemli olan faringeal bademcikleri içerir. Yan duvarlarda badem benzeri bir lenfatik doku olan yan kordonlar bulunur.

Oral farenks (orofarinks veya mezofarenks) küçük dilden epiglot'a kadar uzanır. Ağız boşluğuna geniş bir açıklıkla (isthmus faucium) bağlanır. Mezofarinkste yanal olarak, damak kemerleri arasında, ağız tamamen açıkken görülebilen palatin bademcikler bulunur.

Farinksin görevi nedir?

Farenks bir yandan yutağın arka duvarı ve yan duvarlarını oluşturan kaslar ile yutmayı sağlama işlevine sahiptir. Farenks kısaltılıp kaldırılarak epiglot gırtlak üzerine indirilir ve yutkunma sırasında gıdanın trakea yerine yemek borusuna girmesi sağlanır.

İkincisi, farenks yerel bağışıklık savunması için önemlidir. Faringeal bademcikler (tonsilla faringea), palatin bademcikler (tonsilla palatina) ve yan kordonlar birlikte gelişimi 3. ila 4. embriyonik ay kadar erken başlayan lenfatik faringeal halkayı (Waldeyer faringeal halkası) oluşturur. İstilacı mikropları tanır ve onları zararsız hale getirmek için sistemik bağışıklık sistemini uyarır.

Ayrıca ses oluşumu, artikülasyon ve rezonans odası olarak yutak, ağız boşluğu ve burun boşluğuna ihtiyaç vardır.

Yutak nerede bulunur?

Farinkste hangi sorunlar ortaya çıkabilir?

Akut farenjit çok yaygındır ve genellikle virüslerden kaynaklanır. Boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü şeklinde kendini gösterir ve genellikle sorunsuz iyileşir. Eğer iltihap burun mukozasına da uzanıyorsa doktor buna rinofarenjit adını verir. Daha sonra boğaz ağrısına burun akıntısı da eklenir.

Şiddetli ağrı, yüksek ateş ve boğazda görünür irin birikmesi (beyaz-sarımsı kaplamalar) durumunda, genellikle bakterilerin neden olduğu cerahatli farenjit vakasıdır. Mutlaka bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. Etkilenenlerde yan kordonlar da genellikle şişmiş ve çok kırmızıdır. Buna lateral farenjit (angina lateralis) denir.

Farenjit üç aydan uzun sürüyorsa kronik olarak adlandırılır. O halde neden mikroplar değil, örneğin aşırı sigara içme veya radyasyon tedavisidir.

Daha nadir durumlarda bademcik iltihabına virüsler neden olur. Patojen Epstein-Barr virüsü ise hastalığa Pfeiffer'in glandüler ateşi adı verilir.

Boğaz bölgesindeki tümör hastalıkları da mümkündür.