Göğüs Cerrahisi

Örneğin göğüs cerrahları aşağıdakilerle ilgilenir:

  • akciğer ve plevranın inflamatuar hastalıkları
  • Göğüste irin birikmesi (örneğin zatürre veya akciğer apsesinin neden olduğu)
  • pnömotoraks (plevral boşluktaki hava = akciğer ile plevra arasındaki boşluk şeklindeki boşluk)
  • göğüste konjenital malformasyonlar (örneğin huni göğüs)
  • Göğüs boşluğundaki kötü huylu tümörler (örneğin akciğer kanseri, akciğer metastazları)

Tüm cerrahi disiplinlerde olduğu gibi göğüs cerrahisinde de tedavi her zaman yalnızca cerrahi müdahaleden ibaret değildir. Gerektiğinde zatürre için antibiyotik verilmesi veya akciğer kanseri için radyasyon tedavisi gibi cerrahi olmayan (konservatif) tedaviler de kullanılır.