MMSE Demans Testi: Prosedür, Önem

MMST kullanarak demansın erken tespiti

MMST (Mini Mental Status Text) yaşlı kişilerin bilişsel yeteneklerini belirlemek için kullanılır. Çok yaygın olarak kullanılan bir demans testidir.

Mini Mental Durum Testi basit bir anketten oluşur. Farklı görevlere dayalı olarak oryantasyon, hafıza, dikkat, aritmetik ve dil gibi beyin performansları test edilir.

MMST'deki bazı görevler

  • Hangi yılda yaşıyoruz?
  • Şu an hangi mevsim?
  • Bugünün tarihi nedir?
  • Hangi köydeyiz?
  • Neredeyiz (hangi doktorun muayenehanesinde/yaşlılar evinde)?
  • Hangi katta?

MMST, aşağıdaki görevi kullanarak dikkati ve aritmetiği test eder: "100'den başlayarak yedilik artışlarla geriye doğru sayın." Beş çıkarmadan sonra (93, 86, 79, 72, 65) bir durdurma yapılır ve sınav görevlisi doğru cevapları sayar.

Başka bir görevde hastaya bir kol saati gösterilir ve bunun ne olduğu sorulur. Daha sonra her şey bir kalemle tekrarlanır.

MMST'deki bir diğer görev ise hastanın uyması gereken üç bölümlü bir komutu içerir: "Elinize bir yaprak alın, ikiye katlayın ve yere koyun." Doğru gerçekleştirilen her eylem için bir puan verilir.

Daha sonraki görevlerde, hastadan herhangi bir tam cümleyi (serbest seçimle) (konu ve yüklemle birlikte) yazması ve kesişen iki beşgeni doğru bir şekilde çizmesi istenir.

MMST: Değerlendirme

  • 20 – 26 puan: hafif Alzheimer demansı
  • 10 – 19 puan: orta derecede Alzheimer demansı
  • < 10 puan: Şiddetli Alzheimer demansı

MMST'nin zayıf yönleri

MMST'nin gerçekleştirilmesi çok kolay ve hızlı olduğundan demans tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak aynı zamanda eksiklikleri de var. Örneğin, MMST küçük bilişsel bozukluklara karşı çok duyarlı değildir, bu da hafif bilişsel bozuklukların onunla tespit edilmesinin zor olduğu anlamına gelir.

MMST'nin diğer bir zayıflığı da çeşitli bilişsel yeteneklerin daha farklı bir şekilde değerlendirilmesine izin vermemesidir. Bu nedenle sıklıkla diğer test prosedürleriyle birleştirilir.