Dişler: Fonksiyon, Anatomi ve Hastalıklar

dişler nedir?

Dişler, besinleri “doğramanın” yani mekanik sindirimin ana araçlarıdır. Kemiklerden daha serttirler; çiğneme yüzeyinde en kalın olan emaye, vücuttaki en sert maddedir.

Süt dişleri ve yetişkin dişleri

Çocukların süt dişleri 20 dişten oluşur (süt dişleri, Latince: dentes decidui): Her çeyrekte beş diş bulunur (diş hekimliği dişlenmeyi dört çeyreğe ayırır). Altıncı ay ile yaşamın ikinci yılının sonu arasında patlak verirler. Her dişin çeneye sabitlendiği bir kökü vardır.

Çocuğun çenesinde, süt dişlerinin köklerinin altında ve arasında kalıcı dişler (dentes Permanentes) zaten mevcuttur. Çocuğun çenesinde tüm daimi dişler için yeterli yer bulunmadığından azı dişleri alt çene dalında ve üst çenenin arka duvarı bölgesinde yer alır. Bu nedenle büyüme evresi sırasında, dişlenmedeki son konumlarına kadar karmaşık bir göçe girişmeleri gerekir. Bu göç herhangi bir şekilde bozulursa kalıcı dişler çenede yanlış yerden çıkabilir. Bazı azı dişleri de enine konumlanmıştır ve hiç süremezler.

Diş tacı, diş boynu, diş kökü

Kesici dişler, köpek dişleri ve azı dişleri farklı şekillerde olsa da yapıları temelde aynıdır: Diş etinden ağız boşluğuna doğru çıkıntı yapan en üst kısım dişin taç kısmı olarak bilinir. Bunun altında dişin boynu, yani dişin kuronundan köküne kadar olan ince geçiş yer alır. Normalde dişin boynu büyük oranda diş etleri ile çevrili olduğundan neredeyse hiç görülmez. Dişin alt üçte ikisine diş kökü adı verilir; bu, dişi kemiğe sabitler. Kesici dişlerin ve köpek dişlerinin her birinin bir kökü vardır, azı dişlerinin ise genellikle bir ila üç kökü vardır. Kök sayısı kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. Genel olarak diş çenede ne kadar geride olursa kökleri de o kadar fazla olur.

Diş minesini

Diş kronları vücuttaki en dayanıklı doku olan mine ile kaplıdır. Esas olarak kalsiyum, fosfat ve florin mineral tuzlarından oluşur. Olağanüstü sertliğinden flor bileşikleri sorumludur. Bunlar sayesinde sağlıklı diş minesi neredeyse her türlü mekanik strese dayanabilir ancak bazı kimyasal ve biyolojik maddelere dayanamaz: asitler ve bakteriler en sağlam diş minesini bile aşındırabilir ve yumuşatabilir.

Dentin (dentin)

Diş hamuru (pulpa)

Yumuşak pulpa dişin içinde bulunur. Sinir dokusu içerir, kanla iyi beslenir ve dişi içten dışa doğru besler. Pulpa, kökün ucundaki küçük bir delik vasıtasıyla çene kemiğine bağlanır. Sinir lifleri ve kan damarları kemikten pulpaya doğru kök ucu kanalından geçer.

Periodontiyum

Dişin kuron kısmından boyun kısmına geçişte diş eti dişe sıkıca yerleşir ve ince lifler sayesinde dişin elastik bir şekilde yerinde kalmasını sağlar. Çenede diş köklerinin yerleştiği derin kemik girintileri (alveoller) bulunur. Diş ile çene kemiği arasında mikroskobik derecede küçük bir boşluk vardır ve bu boşluk, dişin kemik yuvasında esnek bir şekilde asılı kalmasını sağlayan tutucu lifler tarafından geçilir. Küçük boşluktan geçen lifler, kök yüzeyini kaplayan sement adı verilen tabaka üzerinde diş köküne tutunur. Tüm katmanlar birlikte periodonsiyumu oluşturur.

Dişlerin görevi nedir?

Dişlerin görevi, tüm yiyecekleri tükürükle karıştırılarak bir hamur oluşturacak şekilde yutulabilmesi için öğütmektir. Yüzün alt kısmının şeklinde ve konuşma sırasında seslerin oluşmasında da dişlerin önemli rolü vardır.

Dişler nerede bulunur?

Dişler hangi sorunlara yol açabilir?

Yanlış hizalamalar ve özellikle bireysel dişlerin yokluğu çene ekleminde yanlış hizalamalara, ardından baş bölgesinde kas gerginliğine ve baş ağrılarına neden olabilir. Bireysel eksik dişler aynı zamanda komşu dişlerin kaymasına veya eğilmesine de neden olur.

Diş ağrısı ağızda bulunan çiğneme aletlerinden de sık karşılaşılan bir sorundur. Bu acı nasıl ortaya çıkıyor? Dişler, beşinci kranyal sinirden (trigeminal sinir) gelen sinir lifleri tarafından beslenir. Sinir lifleri her diş köküne alttan çene kemiğindeki açıklıklardan girer ve diş pulpasının ortasında yer alır. Dişi çevreleyen koruyucu dentin ve mine tabakası, soğuk, sıcak veya asit gibi uyaranların rahatsız edici olarak algılanmasını önler. Ancak diş minesinin hasar görmesi durumunda (örn. çürük nedeniyle) diş ağrısı meydana gelebilir.

Açıkta kalan diş boyunları da sıklıkla sıcak kahveye, dondurmaya ve benzerlerine çok hassas tepki verir. Ana nedeni periodontitistir; diş etinin giderek daha fazla çekilmesine neden olan ve diş boynunun açığa çıkmasına neden olan periodonsiyumun kronik bir iltihabıdır. Sonuç olarak, etkilenen dişler giderek daha fazla gevşer ve sonunda düşebilir.