Takrolimus: Etkileri, Uygulamaları, Yan Etkileri

Takrolimus nasıl çalışır?

Takrolimus, bir bağışıklık baskılayıcı olarak T hücrelerinde sitokinlerin (özel proteinler) salınmasını engeller; bağışıklık sisteminin aktivasyonu bastırılır.

İnsan vücudundaki bağışıklık sisteminin işlevine esas olarak kanda dolaşan beyaz kan hücreleri aracılık eder. Bu lökositlerin bir alt kümesi, T hücreleri veya T lenfositleridir.

Bunlar kemik iliğinde oluştuktan sonra olgunlaşmak için kan yoluyla timusa (göğüs kemiğinin arkasındaki bez) göç ederler. Bu süreçte vücudun kendi yapısını yabancı yapılardan ayırmayı “öğrenirler”.

Bu yabancı yapılar örneğin virüslerle enfekte olan ve dolayısıyla yüzeylerinde yabancı proteinler taşıyan vücut hücreleri olabilir. Ancak başka insanlardan alınan insan organları da (organ nakli) bağışıklık hücreleri tarafından yabancı olarak tanınabilmektedir.

Emilim, bozunma ve atılım

Takrolimusun tablet, kapsül veya içecek süspansiyonu halinde alınmasından sonra aktif madde, gastrointestinal sistem yoluyla kana emilir. En yüksek kan seviyeleri bir ila üç saat sonra ortaya çıkar.

Alınan toplam dozun yaklaşık dörtte biri, bireyler arası büyük farklılıklarla ana kan dolaşımına ulaşır. İlaç zaten bağırsak duvarında kısmen parçalanmıştır ve kana emildikten sonra karaciğerde daha da parçalanır. En az dokuz metabolit (metabolizmanın ara ürünü) oluşur.

Yarı ömür olarak adlandırılan, aktif maddenin emilen miktarının yarısının tekrar atıldığı süre, takrolimus için de büyük ölçüde değişiklik gösterir ve böbrek nakli yapılmış yetişkinlerde ortalama 43 saat olmak üzere yaklaşık 16 saattir. Boşaltım esas olarak dışkıdaki safra yoluyla gerçekleşir.

Takrolimus ne zaman kullanılır?

Takrolimus merhem olarak aktif madde, orta ve şiddetli vakalarda atopik egzaması (nörodermatit) olan hastalarda bakım tedavisi veya egzama alevlenmesini tedavi etmek için kullanılır.

Takrolimus genellikle uzun vadede yaşam boyu kullanılır. Atopik egzamanın harici tedavisinde tedavi süresi hastalığın seyrine bağlıdır.

Takrolimus nasıl kullanılır?

Takrolimus genellikle dahili kullanımın başlangıcında tıbbi gözetim altında uygulanır. Bu süreçte doktor, takrolimusun vücuda emilimini tek tek kontrol eder ve birkaç gün boyunca bağışıklık baskılayıcının kandaki seviyelerini ölçer.

Takrolimus, yemekten bir saat önce veya iki ila üç saat sonra bir bardak su ile aç karnına alınır. Eş zamanlı gıda alımı, takrolimusun kana emilimini engeller ve immünosüpresif etkiyi sınırlayabilir.

Takrolimus merhem tedavinin başlangıcında günde iki kez uygulanmalıdır. Semptomlarda belirgin iyileşme sağlandıktan sonra uygulama azaltılabilir.

Takrolimusun yan etkileri nelerdir?

Özellikle tablet, kapsül veya içecek süspansiyonu olarak alındığında yan etkiler ortaya çıkar. Çoğu durumda, takrolimus merhemiyle tedavi, en fazla lokal tahrişe ve kremlenen alanların güneş ışığına karşı duyarlılığının artmasına neden olur.

Aşağıdaki yan etkiler de yaygındır: Anemi, kanda düşük elektrolit seviyeleri, iştah azalması, yüksek kan lipit seviyeleri, kafa karışıklığı, anksiyete, kabuslar, depresyon veya diğer akıl hastalıkları, kasılmalar, duyu bozuklukları, sinir ağrısı, görme bozuklukları, çınlama kulaklar, hızlı kalp atışı, kanama, pıhtı oluşumuyla birlikte kan pıhtılaşma bozuklukları, nefes darlığı, öksürük, boğaz ağrısı, mide-bağırsak sisteminde iltihaplanma, karın ağrısı, kusma, kabızlık, hazımsızlık, karaciğer iltihabı, karaciğer enzimlerinde değişiklik, terleme, kaşıntı, deri döküntüsü ve kas ve eklem ağrısı.

Takrolimus alırken nelere dikkat etmeliyim?

İlaç etkileşimleri

Kandaki takrolimus düzeyi immün baskılayıcı ilacın etkinliği açısından çok önemli olduğundan, tedavi sırasında preparat değiştirilmemelidir. Bu nedenle her zaman aynı firmadan temin edilmelidir.

Takrolimus karaciğerde sitokrom P450-3A4 enzimi tarafından metabolize edilir. Bu aynı zamanda çok sayıda başka aktif maddeyi de metabolize eder. Bu nedenle eş zamanlı kullanım kan seviyelerinde değişikliklere yol açabilir: Bazı ajanlar takrolimusun bozunmasını hızlandırabilir, bazıları ise geciktirebilir ve bu da takrolimusun etkinliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Bu ilaçların listesi oldukça geniştir, bu nedenle her vakada ve her yeni ilaç reçetesinde alım miktarı doktor veya eczacı ile netleştirilmelidir. Örneğin bunlar antibiyotikleri, antifungal ajanları, HIV enfeksiyonlarına yönelik ajanları ve ayrıca St. John's wort gibi bitkisel ilaçları içerir.

Takrolimus kullandığınızı doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bu, başlangıçtan itibaren ilaç etkileşimlerini önlemeye yardımcı olacaktır.

Yaş kısıtlaması

Takrolimus merheminin iki yaş ve üzeri çocuklarda kullanımı onaylanmıştır.

Gebelik ve laktasyon

Takrolimusun hamilelik sırasında kullanılması, bir yandan veri durumunun yeterli olmaması nedeniyle, diğer yandan bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanımının çocuk üzerinde tehlikeli etkileri gösterilmiştir.

Ancak takrolimus tedavisi stabil olan hastalar değiştirilmemelidir. Bu durumda çocuk sahibi olmak isteyenlerde ve hamilelik döneminde risk-fayda değerlendirmesi yapıldıktan sonra reçete edilmeye devam edilebilir.

Takrolimus ile emzirmeye izin verilir.

Takrolimus merhem hamilelik ve emzirme döneminde veri eksikliği nedeniyle ancak açıkça gerekli olması halinde reçete edilebilir.

Takrolimus ile ilaç nasıl elde edilir

Takrolimus ne zamandan beri biliniyor?

Takrolimus 1987 yılında toprak bakterisi Streptomyces tsukubaensis'te keşfedildi. Daha önce 1975'te keşfedilen rapamisinden (sirolimus olarak da bilinir) sonra ikinci yüksek derecede etkili bağışıklık baskılayıcıydı.

İlaç ilk olarak 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde karaciğer nakli hastalarının tedavisi için ve daha sonra diğer donör organ alıcıları için onaylandı. İlaç Almanya'da ilk kez 1998 yılında onaylandı. Bu arada Almanya pazarında takrolimus içeren çok sayıda jenerik ilaç var.