İnme Birimi: İnme Uzmanları

İnme ünitesi nedir?

"İnme ünitesi" terimi, Amerikan "inme ünitesi" veya "inme koğuşu" anlamına gelen kelimeden gelir. İnme hastalarının kapsamlı bakımı için organizasyon merkezi olarak kabul edilir.

Burada nörologlar, kardiyologlar, beyin cerrahları, damar cerrahları ve radyologlar (X-ışını uzmanları) gibi çeşitli uzmanlardan oluşan bir ekipten son derece hedefe yönelik ve disiplinler arası tedavi görüyorlar. Birlikte yakın çalışırlar ve hastaya mümkün olan en iyi bakımı sağlamak için bireysel bir tedavi konsepti oluştururlar. Bu, hastanın felçten kurtulma ve herhangi bir kalıcı hasara maruz kalmama şansını yaklaşık yüzde 25 artırır.

Mobil strok üniteleri (STEMO)

İnme üniteleri artık sadece çeşitli hastanelerde mevcut değil. Örneğin Berlin'de mobil üniteler olarak bile mevcutlar. Bu mobil felç üniteleri (Stroke Einsatz-MObile = STEMO), acil bir durumda olay yerine hızla ulaşabilen, özel donanımlı ambulanslardır. Bu, özel olarak eğitilmiş tıbbi personelin gerekli ilk önlemlere hemen başlamasını sağlar.

İnme ünitesinde ne olur?

İnme sonrası hastanın mümkün olan en kısa sürede inme ünitesine yatırılması prognoz açısından çok önemlidir. Oradaki doktorlar gerekli tüm tetkikleri ve tedavi tedbirlerini derhal başlatıyorlar. Bunlar arasında örneğin

  • Hastanın tıbbi öyküsünün alınması (anamnez)
  • Nörolojik muayene
  • Kan basıncı, nabız, sıcaklık ve solunum gibi temel parametrelerin yoğun şekilde izlenmesi
  • Kan değerleri ve EKG ölçümü
  • Kafanın bilgisayarlı tomografisi (BT)
  • Nörolojik durumun ve uyanıklığın izlenmesi (dikkat)
  • Su dengesinin ve beslenmenin izlenmesi
  • Yutma bozukluklarının teşhisi
  • Basınç yaralarının takibi ve tedavisi

Ayrıca felç ünitesindeki doktorlar derhal akut tedaviye başlıyor: ihtiyaca bağlı olarak hastaya örneğin ateş düşürücü ilaçlar, antibiyotikler, oksijen ve infüzyonlar veriliyor. Gerekirse, mümkün olan en kısa sürede fizyoterapi, mesleki terapi veya konuşma terapisi gibi rehabilitasyon önlemlerini de başlatırlar.

Kural olarak, felçli bir hasta felç ünitesinde üç ila beş gün kalır. Bundan sonra doktorlar genellikle onları başka bir koğuşa (nöroloji koğuşu veya genel koğuşa) nakleder veya doğrudan bir rehabilitasyon merkezine yönlendirir.

Onay mührü: Strok Ünitesi

Bu kriterler, örneğin nörologlar, kardiyologlar veya beyin cerrahları gibi belirli uzmanların inme ünitesinde her zaman bulunmasını veya hazır bulunmasını gerektirir. Ayrıca yatak başına belirli sayıda hemşire personelinin bulunması da öngörülmüştür. Ünitenin ayrıca belirli sayıda yatak ve ekipmana sahip olması gerekir. Bu kalite kriterlerine uygunluk, felç hastalarının bir felç ünitesinde mümkün olan en iyi bakımı almasını sağlar.