Burkulma (Bozulma): Nedenleri, Tedavisi

Distorsiyon: Açıklama

Distorsiyon (burkulma), bağların (bağların) veya eklem kapsülünün yaralanmasıdır. Genellikle eklemin bükülmesinden kaynaklanır. Ligamentler eklemlerin stabilizasyonunu sağlar. Hareketi yönlendirerek eklemin ancak belli bir yere kadar hareket etmesini sağlarlar.

Ligamentler elastik kollajen liflerden yapılmıştır. Ancak lifler üzerindeki çekme kuvveti çok güçlü olursa bağlar aşırı gerilir ve doku hasar görür. Bir burkulma sıklıkla kapsüldeki daha küçük kan damarlarını da yırttığından, yaralanma bölgesinde şiddetli şişlik ve morarma oluşur.

Bir burkulmayı bağ burkulması veya yırtılmasından ayırt etmek zordur. Doktor yalnızca semptomlara dayanarak doğru bir teşhis koyamaz. Bu nedenle tıp uzmanları genellikle burkulma terimini biraz daha geniş bir şekilde tanımlar ve bağ burkulmasını ve bağ yırtılmasını burkulmanın bir alt türü olarak tanımlar.

  • Derece 1 (hafif burkulma): Bağlarda dengesizlik veya yapısal hasar olmadan bağların aşırı gerilmesi.
  • Derece 2 (orta derecede distorsiyon = bağ gerilimi): Bir veya daha fazla bağın şiddetli aşırı gerilmesi veya kısmi yırtılması, yine de eklem instabilitesi yok
  • Derece 3 (ciddi distorsiyon = bağ yırtılması): Eklem instabilitesi ile birlikte bir veya daha fazla bağın yırtılması

Ayak bileği burkulmaları tüm bağ yaralanmaları arasında en sık görülenidir. Çoğunlukla bacaklarla çok güçlü hareketlerin hızlı ve sık yapıldığı sporlarda, örneğin futbolda ve hatta kayakta meydana gelir. Burkulma normal günlük yaşamda da meydana gelebilir; örneğin merdivenlerden çok hızlı indiğinizde veya engebeli arazide yürüdüğünüzde. Bileğinizi bükmeniz ve burkulmanız çok çabuk gerçekleşebilir.

Doktorlar, eklemdeki hangi bağların etkilendiğine bağlı olarak ayak bileği burkulmalarını farklı alt tiplere ayırır. Supinasyon travması tüm spor yaralanmaları arasında en sık görülenidir. Tıp uzmanları supinasyon travmasını, ayak tabanının içe (diğer ayağa doğru) döndüğü klasik "ayak bileğinin bükülmesi" olarak adlandırır. Bu süreçte dış bağ aşırı gerilir. Halk arasında bu yaralanmaya “ayak bileği burkulması” denir.

İlk tedavi adımı olarak, etkilenen bölgeyi her zaman hemen soğutmalı ve tercihen yükseltmelisiniz. Günlük yaşamda meydana gelen çarpıklıkların da bir doktor (pratisyen hekim, travma cerrahı veya ortopedi uzmanı) tarafından muayene edilmesi gerekir. Bir burkulmanın ciddiyeti genellikle yalnızca bir tıp uzmanı tarafından güvenilir bir şekilde değerlendirilebilir, özellikle de yaralanmanın ciddiyeti, ağrının ciddiyeti ile mutlaka ilişkili olmadığı için. Bu nedenle, daha ciddi yaralanmalar bile nispeten daha az ağrıya neden olabilir. Tedavi edilmeyen bir çarpıklık, eklemde onarılamaz hasara neden olabilir.

Bozulma: Belirtiler

Burkulma genellikle çok acı vericidir. Yaralanan kişiler genellikle yaralanma sırasında veya sonrasında burkulma yaşadıklarını fark ederler. Bazen etkilenen eklem artık düzgün bir şekilde hareket ettirilemez ve kısa bir süre sonra ciddi şekilde şişer. Kan damarları yırtılırsa yaralanan bölgede morluk (hematom) da gelişir.

Tekrar bükülme riski önemli ölçüde artar. Eklemin hareket aralığı artık stabilize edici bağlar ve eklem kapsülü tarafından sınırlandırılmadığından, yük altında yanlış hizalanabilir ve bu da zamanla erken eklem aşınmasına (artroz) yol açar.

Boyun burkulması durumunda şiddetli ağrıya ek olarak başka belirtiler de ortaya çıkar. Bunlar arasında boyunda sertlik hissi, baş ağrısı ve baş dönmesi sayılabilir. Semptomların şiddeti yaralanmanın ciddiyetine bağlıdır. Şiddetli bir burkulma aynı zamanda yutma güçlüğüne, uyku bozukluklarına, görme ve duyma bozukluklarına ve yüzde veya kollarda karıncalanma hissine neden olabilir.

Bu belirtiler boyun bölgesindeki sinirlerin ve kan damarlarının ezilmesi durumunda ortaya çıkar. Çok ciddi vakalarda, yürümede dengesizlik veya konuşma bozuklukları gibi belirgin nörolojik semptomlar görülür. Beyni besleyen damarlar (Ae.vertebrales) bu bozulmadan dolayı hasar gördüğünde ve beyin sapı ve beyincik yeterli miktarda oksijen açısından zengin kan alamadığında ortaya çıkarlar.

Bozulma: Nedenleri ve risk faktörleri

Örneğin diz aniden dışarı doğru büküldüğünde diz ekleminde bir çarpıklık meydana gelir. Bozulmalar özellikle futbol, ​​hentbol, ​​voleybol veya basketbol gibi hızlı sporlarda yaygındır. Ancak günlük yaşamda yürürken veya merdiven çıkarken de ortaya çıkabilirler.

Omuz, dirsek veya parmak eklemlerinde burkulma çok nadir görülür. Bunları spor yaparken, düşerken veya beceriksizce hareket ederken de alabilirsiniz. Alışılmadık şekilde ağır kaldırma yaparsanız omuzda burkulma da meydana gelebilir.

Başparmağın bükülmesi kayak yaparken yaygındır; örneğin: Başparmak düşerken kayak direğinin halkasına yakalandığında, dış bağ aşırı gerilir. Çoğu durumda gözyaşı döker. Kayak başparmağı denilen bir şey gelişir.

Servikal omurga (C-omurga) çarpıklığı, trafik kazalarında meydana gelenler gibi boyun yaralanmalarından kaynaklanır. Özellikle arkadan çarpmalarda servikal omurgada bozulma riski yüksektir. Ancak spor ve eğlence amaçlı kazalarda da servikal omurgada bozulma meydana gelebilir.

Bozulma: muayeneler ve tanı

Bir çarpıklığınız varsa veya başka bir eklem yaralanmasından şüpheleniyorsanız, iletişime geçeceğiniz doğru kişi bir ortopedi veya travma cerrahıdır. Şüpheniz varsa aile doktorunuza da danışabilirsiniz. Hafif bir çarpıklık durumunda eklemi splintleyebilir ve size yakın gelecekte ne yapmanız gerektiği konusunda ipuçları verebilir. Şiddetli bir çarpıklık durumunda sizi bir uzmana yönlendirecektir.

Mevcut semptomlarınızı ve önceki hastalıklarınızı tanımlamak, doktora önemli bilgiler sağlar. Bu tıbbi geçmiş tartışmasında, kazanın veya yaralanmanın nasıl meydana geldiğini mümkün olduğunca kesin bir şekilde bildirmelisiniz. Daha fazla ipucu elde etmek için doktor aşağıdaki gibi sorular sorabilir:

  • Ağrı tam olarak ne zaman ortaya çıktı?
  • Kazadan sonra ne yaptınız?
  • Bölgeyi soğuttunuz mu?
  • Daha önce bu bölgede kendinizi yaraladınız mı?

Anamnezin ardından fizik muayene yapılır. İlk olarak doktor etkilenen eklemi dikkatlice elle muayene eder. Basınç ağrısı meydana gelirse, bu bir çarpıklığın ilk işaretidir. Basınç ağrısı yaralanma yerinde ve yakın çevresinde hissedilir.

OSG (üst ayak bileği eklemi) distorsiyonunun incelenmesi

Doktor bir eliyle alt bacağı sabitler ve diğer eliyle ayak tabanını nazikçe içe ve dışa doğru döndürmeye çalışır. Normalde hareket aralığı her iki taraftaki bağlar nedeniyle oldukça sınırlıdır. Bir tarafta bağ yaralanması varsa ayak tabanı aşırı derecede yana doğru dönebilir (ayak bileği ekleminde menteşelenmenin artması).

Ayak bileği eklemini incelemenin bir diğer yöntemi de çekmece testidir. Bu testte hekim, ayağı ileri (ayak parmaklarına doğru) ve geriye (topuğa doğru) itmeye çalışırken, yine bir koluyla alt bacağı sabitler. Bu harekete normalde bağ yapıları tarafından yalnızca çok sınırlı bir ölçüde izin verilir. Eğer ayak alt bacağa doğru aşırı kolaylıkla hareket ettirilebiliyorsa, orta derecede bir distorsiyon (bağların aşırı gerilmesi) veya ciddi bir distorsiyon (bağ yırtılması) mevcut olabilir.

Daha ileri inceleme: Distorsiyon OSG

Genellikle fizik muayenenin ardından doktor, yaralanmanın boyutunu gösteren görüntüleme teknikleriyle yaralı eklemi incelemeye devam eder. En yaygın olarak bu, yaralı bölgenin ultrason muayenesini (sonografi) içerir. Bu, doktorun bir bağın veya eklem kapsülünün yırtılıp yırtılmadığını veya aşırı gerilip gerilmediğini görmesini sağlar.

Özellikle ciddi kazalarda kemik yaralanmalarını dışlamak için röntgen de çekilebilir.

Servikal omurga distorsiyonunun muayenesi (servikal omurga)

Servikal omurga distorsiyonu potansiyel olarak çok tehlikelidir çünkü omurilik, önemli sinir yolları ve beyni besleyen kan damarları (vertebral/vertebral arterler) gibi önemli yapılar servikal omurga bölgesinde yer alır. Gerçek fizik muayene başlamadan önce, ciddi yaralanmaları dışlamak için genellikle görüntüleme teknikleri (BT, X-ışını, MRI) hemen kullanılır.

Servikal omurganın stabil olmayan kırığı gibi yaşamı tehdit eden yaralanmalar dışlandıktan sonra fizik muayeneye devam edilebilir. Hareket açıklığının kontrol edilmesinin yanı sıra, servikal omurga distorsiyonundan şüphelenilen durumlarda nörolojik muayene özellikle önemlidir.

İlk olarak doktor servikal omurganın hareketliliğini kontrol eder. Bunun için hastanın başını iki yana çevirmesi, göğsüne doğru indirmesi ve geriye doğru uzatması gerekir. Tanıda belirleyici olan hastanın bu süreçte ağrı duyup duymadığı ve başını çeşitli yönlere ne kadar hareket ettirebildiğidir. Nörolojik muayene hastanın hangi şikayetlerini ifade ettiğine bağlıdır.

Boyun bölgesinde, özellikle elleri ve kolları kontrol eden ve vücudun bu bölgelerinden gelen duyu uyaranlarını beyne ileten çok sayıda sinir bulunur. Bu sinirlerdeki hasar, elektronörografik incelemelerle (örneğin sinir iletim hızı ölçümü, elektromiyogram vb.) tespit edilebilir.

Bozulma: Tedavi

Bir distorsiyonun tedavisi, yaralanmanın ciddiyetine bağlıdır. Ayak ve bacak eklemlerindeki çarpıklıklar genellikle konservatif olarak (ameliyatsız) tedavi edilir. Cerrahi genellikle yalnızca eklemin yaralanma nedeniyle çok dengesiz olması durumunda veya hastanın kişisel veya profesyonel talepler (profesyonel sporcular, inşaat işçileri vb.) nedeniyle eklemlere ekstra baskı uygulaması durumunda gereklidir.

Servikal omurganın bozulması durumunda (servikal omurganın distorsiyonu), ameliyat yalnızca ciddi yaralanmalar için de gereklidir, örneğin servikal omurganın kemik yaralanması. Her durumda, etkilenen kişiler, yaralanmanın mümkün olduğu kadar iyileşmesi için kazadan hemen sonra “ilk yardım” önlemlerini almalıdır. Servikal omurganın yaralanması durumunda bu çok dikkatli yapılmalıdır.

İlk yardım

P= Duraklat: Atletik aktiviteyi derhal durdurun. Oturun ve mümkünse ekleme daha fazla ağırlık vermekten kaçının. Bu, ilk başta ağrı çok şiddetli olmasa bile geçerlidir. Daha fazla stres, bağlara ve kapsüle daha fazla zarar vererek prognozu çok daha kötü hale getirebilir.

E = Buz: Etkilenen bölgeyi yaklaşık 15 ila 20 dakika soğutun. Buz paketleri kullanın veya soğuk suyla kompres yapın. Soğuk kan damarlarının büzülmesine ve daha az kanın dışarı sızmasına neden olur. Buzu doğrudan cildinize koymayın, aksi takdirde donma meydana gelebilir; aralarına bir miktar kumaş yerleştirin.

C = Kompresyon: Mümkünse kompresyon bandajı uygulamalısınız. Bu, eklemi stabilize eder, dokuyu sıkıştırır ve böylece kanın yaralı damarlardan kaçmasını önler. Kompresyon bandajı ayrıca daha büyük morluk ve şişliği de önler.

H= Yükseltme: Etkilenen eklemi yükseltmek en iyisidir. Bu, kanın eklemden kalbe geri akmasını kolaylaştırır. Bu, yaralanma bölgesindeki venöz damarlardaki basıncı azaltır, böylece yaralı damarlardan daha az kan kaçar.

Doktor tarafından tedavi

Burkulma genellikle konservatif olarak (ameliyatsız) tedavi edilir. Bu, bağlar yaralanmadan tamamen iyileşene kadar ekleme daha fazla ağırlık verilmemesi gerektiği anlamına gelir. Ekleme daha fazla yük bindirmemeniz için hafif burkulmalarda bile sabitleyici bir bandaj (“bandaj”) uygulanır.

Ayak bileği veya dizde burkulma durumunda, yaralanmadan sonraki ilk birkaç gün önkol koltuk değneği (“koltuk değneği”) kullanılması önerilir. Parmak veya el bileğinde burkulma olması durumunda eklemleri hareketsiz hale getirecek sabitleyici bir bandaj uygulanması yeterlidir. Dinlenme süresinden sonra eklemin yavaş yavaş tekrar harekete alışması için doktor rehberliğinde hafif jimnastik egzersizlerine başlamalısınız.

OSG (üst ayak bileği eklemi) distorsiyonunun tedavisi

Ayak bileği eklemi distorsiyonu da genellikle konservatif olarak tedavi edilir. Hastanın ayak bileği eklemini rahatlatması ve yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak birkaç hafta boyunca üzerine ağırlık vermemesi gerekir. Kalıcı bir rahatlama sağlamak için doktor ayak bileği ortezi adı verilen bir aparat uygular. Bunlar ayak bileğinin yan tarafında bulunan ve birbirine biraz daha sağlam bir bandajla bağlanan iki sabit ateldir. İlk birkaç günde koltuk değneği de faydalı olabilir.

Bağların tamamen yırtılmaması koşuluyla genellikle dikilebilirler. Bununla birlikte, bağ veya kapsüler aparatın bazı kısımları tamamen ayrılmışsa, yaralanma bölgesindeki yapıları yeniden oluşturmak için vücudun diğer bölgelerinden bağlar alınabilir.

Servikal omurga distorsiyonunun tedavisi

Olası bir servikal omurga eğriliği durumunda, mümkünse baş ve boynu hareketsiz hale getirmeli ve en kısa sürede doktora başvurmalısınız. Hiçbir durumda boynunuzu “hareketsizleştirmeye” çalışmayın. Görüntüleme (X-ışını, CT, MRI) ciddi bir yaralanmayı (özellikle kemikli servikal omurgada) dışlayana kadar mümkünse boynunuzu hareket ettirmeyin. "Sert boyunluklar" veya boyunlukların uygulanması da yalnızca eğitimli profesyoneller tarafından yapılmalıdır.

Daha ileri tedavi, yaralanmanın ciddiyetine bağlıdır. Hafif servikal omurga distorsiyonu formları için, birkaç gün boyunca hareketsiz kalmak ve ağrı kesici ilaç vermek genellikle yeterlidir. Boyun yaralanmaları daha şiddetliyse, gözlem için hastaneye kaldırılma, hatta ameliyat gerekli olabilir.

Bugün boyun sadece birkaç gün hareketsiz kalıyor. Bundan sonra doktor, servikal omurga ve çevresindeki yapılar tamamen yenilenene kadar kademeli olarak artırılan hafif bir egzersiz programı oluşturur.

Distorsiyon: hastalığın seyri ve prognoz

Erken tedavi ile ikincil hasar ve komplikasyonlar sıklıkla önlenebilir. Tedavi edilmediği takdirde distorsiyonun komplikasyonları ve önemli geç etkileri olabilir. Aşırı gerilmiş veya yırtılmış bağ yapıları eklemin stabilitesini bozar. Bu, daha fazla bozulma olasılığını artırır; eklem giderek daha dengesiz hale gelir.

Bağ aparatındaki hasar ilerledikçe, bir noktada neredeyse hiç ağırlık taşıyamayan "disket eklemi" adı verilen eklem gelişir. Bu tür gevşek bir eklem özellikle sporcularda gelişir. Genellikle doktorun önerdiği dinlenme süresi biter bitmez tekrar tüm ağırlığını eklemlerine verirler.

Ancak aslında yük başlangıçta hafif olmalı ve yavaş yavaş artmalıdır. Ayrıca doktorun önerdiği dinlenme süresi sadece yaklaşık bir kılavuzdur. Eklem stres altında ağrıyorsa, sakinleşmeye devam etmelisiniz.

Dengesiz bir eklemin oluşturduğu diğer bir tehlike de hizasızlıktır. Yük altında kıkırdak orantısız bir şekilde aşınır ve eklem yıpranabilir - osteoartrit gelişir.

Hafif bir burkulma, eşlik eden bir hasar olmadan ve yeterli ve hızlı tedaviyle genellikle komplikasyonsuz iyileşir. Ekleminize yeteri kadar bakım yaptığınızdan emin olun ve ağrılar geçince hemen spora başlamayın. Ancak yeterli tedavi ve yeterli dinlenmeden sonra eklem tekrar ağırlık taşıyabilecek kadar stabil hale gelecektir.

Hafif bir distorsiyondan sonra eklem genellikle tamamen iyileşir ve daha sonra tekrar yaralanmamış bir eklem kadar stabil hale gelir. Orta veya şiddetli distorsiyonlardan sonra bir miktar istikrarsızlık kalabilir. Daha fazla bozulmayı önlemek için gelecekte spor yaparken bandaj takmalısınız.