SPECT: Neyi İfade Ediyor?

SPECT nedir?

SPECT muayenesi nükleer tıp alanında tanısal bir ölçümdür. SPECT kısaltması Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi anlamına gelir. Bu, çeşitli organlardaki metabolik süreçleri görselleştirmek için kullanılabilecek bir inceleme prosedürüdür. Hekim bu amaçla izleyici adı verilen radyoaktif maddeleri kullanır.

Özel biçim: SPECT/CT

SPECT, bireysel organların metabolizmasını değerlendirmek için çok uygundur. Ancak yapılarını değerlendirmek için kullanılamaz; bu, örneğin X ışınları veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi geleneksel görüntüleme gerektirir. Ancak SPECT ve CT'nin bir kombinasyon prosedürü de vardır: SPECT/CT, bir organın yapısına ilişkin bilgileri işlevselliğine ilişkin bilgilerle birleştirir.

SPECT ne zaman yapılır?

SPECT'in diğer uygulamaları şunları içerir:

  • Kemik metabolizmasındaki değişiklikler (tümörlerde veya kemik iltihabında)
  • beyin hastalıkları (Alzheimer demansı, epilepsi veya Parkinson hastalığı)
  • hormon üreten tümörler (nöroendokrin tümörler)

SPECT sırasında ne yapılır?

Muayene hem uzman bir doktorun muayenehanesinde hem de bir hastanede yapılabilir. İlk olarak doktor, kol kıvrımından veya elin arkasından bir iğne aracılığıyla hastaya venöz erişim sağlar. Hasta isterse sakinleştirici vermek için de bunu kullanabilir. Ancak hepsinden önemlisi, radyoaktif izleyici malzemesini yerleştirmek için erişimi kullanıyor. Bu daha sonra kan dolaşımı yoluyla tüm vücuda dağıtılır. İncelenecek organda birikmesi birkaç dakika, hatta saatler sürebilir. Bu süre zarfında hasta, metabolizmayı etkilememek için rahat ve hareketsiz yatmalıdır.

Sınavın süresi bir saatten fazla olabilir. Ancak bu süre zarfında hasta yalnız bırakılmaz, asistanların veya doktorun gözetiminde olur. Yani eğer kendini rahatsız hissederse arayabilir ve muayene durdurulabilir.

SPECT'in riskleri nelerdir?

SPECT hasta için ağrısız bir muayenedir. Yalnızca radyoaktif izleyicilerin uygulanması, delme bölgesinde ağrıya veya enfeksiyona neden olabileceği gibi sinir veya damarlarda yaralanmaya da neden olabilir. İzleyiciye karşı hoşgörüsüzlük son derece nadirdir.

SPECT sonrasında nelere dikkat etmeliyim?

SPECT'ten sonra sakinleştirici almışsanız araç kullanmanıza izin verilmez. Bu nedenle randevunuzdan sizi alacak birini ayarlamanız en iyisidir.