Sosyal Hizmet

Hastanenin sosyal hizmetler birimi hastaların kişisel ve sosyal sorunlarıyla ilgilenmektedir. Hastalar için kısa veya uzun vadeli destek organize eder, temasları ve yardım tekliflerini düzenler. Ayrıntılı olarak, hastanenin sosyal hizmetleri aşağıdaki desteği sunabilir:

” Psikososyal danışmanlık

 • Hastalıkla başa çıkmada yardım
 • Kriz danışmanlığı
 • Kanser danışmanlığı
 • bağımlılık danışmanlığı

” Tıbbi bakım ve rehabilitasyon

Örgütlenmesi:

 • takip tedavisi
 • Ayakta rehabilitasyon
 • Beyin hasarı olan hastalar için erken rehabilitasyon
 • Daha ciddi bir hastalıktan sonra bakım ihtiyacını ortadan kaldırmak amacıyla yaşlı hastalar için hedefe yönelik geriatrik rehabilitasyon

” Taburcu olduktan sonra (henüz) kendi bakımını yapamayan hastalara yardım

 • Huzurevine yerleştirme
 • Evde hemşirelik bakımının organizasyonu
 • Kısa süreli bakımın organizasyonu
 • Tekerlekli yemek organizasyonu
 • Bakım malzemelerinin temini
 • Aileyi desteklemek için yardım organizasyonu

” Sosyal hukuk alanında mali alacakların icrasında yardım

 • Sosyal yardım başvurusu
 • Emeklilik konularının açıklığa kavuşturulması
 • İş bulma bürosuyla iletişime geçin
 • Uzun vadeli bakım sigortası talebinde bulunmak
 • Engelli bir kişi için geçiş izni başvurusu
 • Bakım işlemlerinin organizasyonu