Omuz Eklemi: Fonksiyon, Anatomi ve Bozukluklar

Omuz eklemi nedir?

Omuz eklemi (articulatio humeri, humeroskapular eklem) omuz eklemleri, klavikula, skapula, kaslar, tendonlar, bağlar ve bursalarla birlikte omuzu oluşturur. Üst kolun (humerus) ve kürek kemiğinin birleşimidir. Açıkça konuşursak, kol kemiğinin başı ve kürek kemiğinin uzun, içbükey yuvası bu noktada buluşur. Glenoid boşluğu, dış kenarda (labrum glenoidale) şişkin bir sınır oluşturan kıkırdak ile kaplıdır. Bu kıkırdak dudağı, humerusun nispeten büyük kondilinin, çok daha küçük ve oldukça sığ glenoid boşlukta daha stabil bir şekilde uzanabilmesini sağlar. Eklem nispeten ince bir eklem kapsülü ile çevrelenmiştir.

Kaslar

ligamentleri

Bu kaslara ek olarak humerus başından kürek kemiğine kadar uzanan birçok bağ ve tendon da hareket sürecini destekler. Ön taraftaki üç bağ yapısı (ligamentum glenohumeralia superius, medial ve inferius) ve üst bölgedeki bir bağ (ligamentum coracohumerale) burada özellikle önemli bir rol oynar.

Bursa

Omuz ekleminin çevresinde çok sayıda bursa bulunur. Tampon görevi görerek, kollar hareket ettirildiğinde kemiğin kemiğe sürtünmesini önlerler. Özellikle omuz ekleminin çatısı altındaki bursa (bursa subacromialis) ve deltoid kas ile omuz eklemi arasındaki bursa (bursa subdeltoidea) stres altındadır.

Omuz ekleminin görevi nedir?

Omuz eklemi nerede bulunur?

Omuz eklemi, üst kol kemiği (humerus) ile kürek kemiğinin birleşimidir.

Omuz eklemi hangi sorunlara neden olabilir?

Omuz ağrıyorsa, bu genellikle eklemin kendisinden değil, yardımcı eklemlerden biri, bursa veya ilgili bağ ve kaslardan kaynaklanır. Eklem kapsülü de rahatsızlığı tetikleyebilir.

Örneğin kuvvet (düşme veya trafik kazası gibi) omuzda morarma, gerilme, bağ veya kapsül yırtıklarına neden olabilir. Ayrıca omuz eklemi yerinden çıkabilir ve ilgili kemikler kırılabilir (omuz kırığı). Glenoid kavitedeki kıkırdak dudağı yırtılırsa doktorlar Bankart lezyonundan bahseder.

Omuz eklemini etkileyen diğer önemli hastalıklar şunlardır:

  • Makaslama ekleminin artrozu (omarthrosis)
  • Sıkışma sendromu (sıkışmış tendon)
  • Sert omuz (“donmuş omuz”)
  • Kalsifik omuz (tendinosis calcarea)

Konjenital malformasyonlar (anomaliler) veya malpozisyonlar omuz ekleminin fonksiyonu üzerinde olumsuz etki yaratabilir.