Sırt ağrısı – osteopati

Ellerin iyileşmesi Osteopati, sırt ağrısını tedavi etmek için sıklıkla kullanılan bir manuel terapi yöntemidir. Terim Yunancadan gelir: osteon = kemik; pathos = acı çekmek, hastalık. Ancak osteopatlar sadece sırt ağrısı gibi iskelet sistemine ait sağlık sorunlarıyla ilgilenmezler, aynı zamanda osteopatiyi bütünsel bir terapi kavramı olarak da görürler. Sırt ağrısı – osteopati