Roksitromisin: Etkileri, Uygulama Alanları, Yan Etkileri

Roksitromisin nasıl çalışır?

Tüm makrolid antibiyotikler gibi Roksitromisin de bakteriyel protein sentezini bloke eder. Bu sayede bakterilerin büyümesi ve çoğalması engellenir (bakteriyostatik etki).

Tıpkı hayvan ve insan hücrelerinde olduğu gibi bakteri hücrelerinde de, hücrede birçok görevi yerine getiren proteinlerin planını oluşturan genetik materyal (DNA) bulunur. Roksitromisin, ribozom adı verilen hücredeki proteinlerin DNA planına göre oluşturulduğu kompleksleri inhibe eder.

Bakterilerin ve insanların ribozomları büyük ölçüde farklılık gösterdiğinden, roksitromisin bakteriyel ribozomu tam olarak kapatmak için kullanılabilir. Buna karşılık, antibiyotiğin insan hücreleri üzerinde nispeten az (yan) etkisi vardır.

Emilim, parçalanma ve atılım

Yutulduktan sonra, Roxithromycin'in üçte ikisi bağırsak duvarı yoluyla hızla kana karışır ve burada iki saat sonra en yüksek seviyelerine ulaşır.

Antibiyotik, özellikle kan dolaşımı yoluyla akciğerlere, cilde ve idrar yollarına çok iyi bir şekilde ulaşıyor. Ayrıca kan dolaşımı yoluyla bakteriyel enfeksiyon bölgesine aktif olarak göç eden bağışıklık hücrelerinde de birikir.

Roksitromisin ne zaman kullanılır?

Roksitromisin, duyarlı patojenlerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.

  • Kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları
  • akciğer enfeksiyonları
  • Cilt enfeksiyonları
  • İdrar yolu enfeksiyonları

Roksitromisin sınırlı bir süre için ve doktorun talimatlarına göre alınır. Belirtiler önceden azalsa bile tedaviye sonuna kadar devam edilmelidir. Aksi takdirde enfeksiyon yeniden alevlenebilir.

Roksitromisin nasıl kullanılır?

Roksitromisin tablet şeklinde alınır. Etkin maddenin miktarı ve tedavi süresi enfeksiyonun türüne ve ciddiyetine, hastanın durumuna ve patojenin duyarlılığına bağlıdır.

Yetişkinler için olağan dozaj, yemeklerden yaklaşık on iki saat önce günde iki kez 150 miligram Roksitromisin'dir. Bu nedenle toplam günlük doz 300 miligramdır.

Vücut ağırlığı 40 kilogramın altındaki çocuklar ve karaciğer hasarı olan hastalar azaltılmış doz alırlar.

Terapi süresi genellikle beş gün ile iki hafta arasındadır.

Roksitromisinin yan etkileri nelerdir?

Yüz ila bin hastadan birinde beyaz kan hücrelerinde (lökositler) artış, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve kaşıntılı deri döküntüsü görülür.

Nadiren, ağız veya vajinal mukozada maya mantarları (Candida) ile süperenfeksiyon gelişir, çünkü "iyi" bakteriler de Roksitromisin tarafından öldürülür; mantarlar daha kolay yayılabilir.

Roksitromisin alırken nelere dikkat etmeliyim?

Kontrendikasyonlar

Roksitromisin aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır

  • Etkin maddeye veya ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık
  • ergot alkaloitlerinin (örn. eski migren ilaçları) eş zamanlı uygulanması
  • CYP3A4 enzimi tarafından metabolize edilen ve terapötik aralığı dar olan (= etkili ve toksik dozaj arasındaki aralık çok küçüktür) maddelerin eş zamanlı uygulanması

Kalpteki QT aralığını uzatabilen (EKG'de görülen) ilaçların aynı anda alınması durumunda da özellikle dikkatli olunmalıdır.

Etkileşimler

Roksitromisin, QT uzamasına neden olarak kalp ritmini etkiler. Bu özelliğe sahip diğer etkin maddelerin eş zamanlı uygulanması ciddi kardiyak aritmilere yol açabilir.

Bu tür aktif maddeler arasında örneğin bazı depresyon ilaçları (sitalopram, amitriptilin, imipramin gibi), opioid ağrı kesiciler (metadon gibi), psikoz ve şizofreni ilaçları (klorpromazin, perfenazin, zuklopentiksol gibi), antibiyotikler (moksifloksasin gibi) yer alır. ), viral enfeksiyonlara karşı ajanlar (telaprevir gibi), antifungal ajanlar (flukonazol gibi) ve protozoal enfeksiyonlara karşı ajanlar (pentamidin gibi) ve ayrıca kardiyak aritmilere karşı ajanlar (kinidin, prokainamid, amiodaron gibi).

Roksitromisin, kalp ilacı digoksinin emilimini artırır ve bu da yan etkilerini artırabilir. Bu nedenle kombine tedavi sırasında digoksinin (ve diğer kardiyak glikozitlerin) serum düzeyi izlenmelidir. Teofilin (KOAH için yedek ilaç) ve Parkinson ilacı bromokriptin için de durum benzerdir.

Yaş kısıtlaması

Vücut ağırlığı 40 kilogramın altındaki çocuklarda ve yetişkinlerde Roksitromisinin kullanımına ilişkin deneyim bulunmamaktadır.

Hamilelik ve emzirme

Hamilelik sırasında Roxithromycin, hayvan çalışmaları doğmamış çocuk üzerinde herhangi bir zararlı etki göstermemiş olsa da, yalnızca sıkı bir risk-fayda değerlendirmesinden sonra alınmalıdır.

Roxithromycin'in yalnızca çok küçük bir kısmı anne sütüne geçmesine rağmen, reçeteleme bilgileri emzirme sırasında antibiyotiğin alınmamasını veya alım süresince emzirmenin durdurulmasını tavsiye etmektedir.

Bununla birlikte, klinik deneyim şu ana kadar anneleri Roksitromisin almış, emzirilen çocuklarda herhangi bir ilgili yan etki göstermemiştir. Uzmanlara göre aktif madde bu nedenle endikasyona göre ve emzirmeyi kesmeden kullanılabilir.

Roksitromisin ile ilaç nasıl elde edilir

Roksitromisin yalnızca Almanya ve Avusturya'da reçeteyle satılmaktadır. Aktif madde artık İsviçre'de piyasada bulunmuyor.

Roksitromisin ne zamandır bilinmektedir?

Roksitromisin 1987 yılında piyasaya sürüldü ve antibiyotik eritromisinin hedeflenen daha da geliştirilmesini temsil ediyor. Kimyasal değişiklikler sayesinde Roksitromisin daha az etkileşime sahiptir, bakterilere karşı daha geniş bir etki spektrumuna sahiptir, mide asidine karşı daha az duyarlıdır ve bu nedenle tablet olarak alınması daha iyidir.