Romatoid Faktör

Romatoid faktör nedir?

Romatoid faktör sözde otoantikordur. Bunlar, vücudun kendi dokusuna saldıran ve dolayısıyla bir hastalığı (otoimmün hastalık) tetikleyebilen bağışıklık sisteminin savunma maddeleridir. Otoimmün romatizmada adından da anlaşılacağı gibi öncelikle romatoid faktörler rol oynar.

Romatoid faktörler diğer antikorların, yani immünoglobulin G'nin belirli kısımlarına (Fc bölümü) saldırır. Bu nedenle bunlar pratik olarak antikorlara karşı antikorlardır.

Yapılarına bağlı olarak romatoid faktörler de tüm antikorlar (immünoglobulinler) gibi farklı sınıflara ayrılır. Bunlar arasında örneğin immünoglobulin M (IgM), immünoglobulin A (IgA) ve immünoglobulin G (IgG) yer alır. Kural olarak tespit edilen romatoid faktörler IgM sınıfına (RF-IgM veya RhF-IgM) aittir.

Romatoid faktörü ne zaman belirlersiniz?

Doktor, romatizmal bir hastalıktan (özellikle romatoid artritten) şüphelenildiğinde romatoid faktörleri belirler. Ancak test sonucunun pozitif olması tek başına tanı için yeterli değildir. RF çok spesifik bir laboratuvar değeri değildir; çeşitli romatizmal hastalıklarda yükselebildiği gibi romatizmal olmayan hastalıklarda veya sağlıklı bireylerde de yükselebilir.

Muayene için doktor hastadan kan örneği alır. Romatoid faktör genellikle kan serumunda ölçülür. Laboratuvar hekimleri tespit için çeşitli teknikleri kullanabilir (örn. ELISA, radyoimmünoassay). Ölçüm yöntemine bağlı olarak farklı eşik değerleri uygulanır ve bu değerler aşıldığında yüksek romatoid faktör olarak anılır.

Romatoid faktör ne zaman yükselir?

Romatoid faktör, hastalığın teşhisinde kullanılan çeşitli parametrelerden yalnızca biridir.

Romatizmada romatoid faktör

Romatoid artritin yanı sıra romatoid faktörlere yönelik test diğer romatizmal hastalıklarda da pozitif sonuç verebilir, yani yüksek değerler sağlayabilir. Bunlar arasında örneğin aşağıdaki hastalıklar yer alır (romatoid faktör pozitif olan hastaların oranı parantez içinde gösterilmiştir):

 • Kriyoglobulinemi: damar iltihabı şekli (yüzde 50 ila 100)
 • Sjögren sendromu (yüzde 70 ila 95)
 • Sistemik lupus eritematozus (yüzde 15 ila 35)
 • Karışık kollajenoz: Raynaud sendromunun yanı sıra sistemik lupus eritematozus, skleroderma ve polimiyozit gibi çeşitli otoimmün bağ dokusu hastalıklarının semptomlarının olduğu klinik tablo (yüzde 50 ila 60)
 • Skleroderma (sistemik skleroz): Bağ dokusunun sertleşmesiyle ilişkili otoimmün hastalıklar için toplu terim (yüzde 20 ila 30)
 • Juvenil kronik artrit (yüzde 10 ila 15)
 • Polimiyozit ve dermatomiyozit (yüzde 5 ila 10)

Diğer nedenler

 • Karaciğer sirozu
 • Karaciğerin kronik iltihabı (kronik hepatit)
 • Kronik inflamatuar akciğer hastalıkları
 • Kalbin iç zarının iltihabı (endokardit)
 • Tüberküloz
 • salmonellosis
 • Sarkoidoz
 • Frengi
 • Bakteri, virüs veya parazitlerin neden olduğu akut enfeksiyonlar (örn. mononükleoz, sıtma)
 • Malign tümörler
 • Kan naklinden sonra
 • Aşılardan sonra
 • Kemo veya radyoterapiden sonra

Son olarak, romatoid faktör, sağlıklı insanların yaklaşık yüzde beşinde herhangi bir hastalık değeri olmaksızın tespit edilebilmektedir. Özellikle ileri yaşlarda, diğer açılardan sağlıklı olan birçok insan RF pozitiftir (60 yaşın üzerindekilerin yaklaşık yüzde onu).

Herhangi bir semptom olmaksızın romatoid faktörün yükselmesinin hiçbir önemi yoktur.