Α-PVP (Flakka)

Ürünler

α-Pirolidinopentiofenon (α-PVP) yasa dışı olarak kaçakçılığı yapılmaktadır. narkotik. Aynı zamanda flakka olarak da adlandırılır.

Yapısı ve özellikleri

α-PVP (C15H21HAYIR, Mr = 231.3 g / mol), sentetik olarak hazırlanmış bir katinonun pirolidin türevidir. MDPV. Cathinone, katin çalılarından elde edilen doğal bir alkaloiddir. α-PVP, pyrovalerone ile yakından ilişkilidir. antidepresan ve 1960'larda geliştirilmiş bir yeniden alım inhibitörü olan uyarıcı.

etkileri

α-PVP'nin uyarıcı, halüsinojenik ve psikotropik özellikleri vardır. Etkiler, aşağıdakilerle etkileşime dayanmaktadır: nörotransmitter sistemleri. α-PVP geri alımını engeller dopamin ve norepinefrin presinaptik nörona. Artırır konsantrasyon of dopamin içinde sinaptik yarık.

Taciz

α-PVP kötüye kullanılıyor narkotik. Potansiyel nedeniyle kesinlikle önerilmez yan etkiler. Yan etkiler şunları içerir: taşikardi, hipertansiyonheyecan, paranoya halüsinasyonlar, hipertermi ve deliryum. Ölümler bildirildi.