Portal Dolaşımı: Yapısı ve İşlevi

Portal ven dolaşımı nedir?

Portal ven dolaşımı büyük kan dolaşımının bir parçasıdır. Ana damar portal vendir (Vena portae hepatis). Mideden, bağırsaklardan ve diğer karın organlarından oksijeni alınmış kanı karaciğere taşır. Kan, sindirim organlarından emilen çok sayıda madde içerir. Bunlar besin maddelerinin yanı sıra örneğin ilaçlardaki aktif maddeleri de içerir.

Portal ven sistemi ne işe yarar?

Bunun nedeni, karaciğerin merkezi metabolik organ olmasıdır: Kan, karaciğerin kılcal ağı boyunca aktığında, bağırsakta emilen maddeler anında işlenebilir; gerektiğinde depolanır, dönüştürülür veya parçalanır.

Detoksifikasyon ve ilaç metabolizması

Çeşitli ilaçlar sindirim kanalında emildikten sonra portal dolaşım yoluyla ilk olarak karaciğere taşınır. Aktif bileşenlerin bir kısmı burada metabolize edilir ve yalnızca geri kalanı kan dolaşımından geçmeye devam ederek vücutta dağılabilir ve etkisini gösterebilir (ilk geçiş etkisi). Portal ven dolaşımını ve dolayısıyla bu ilk geçiş etkisini atlatmak için bazı ilaçlar doğrudan kan dolaşımına (infüzyon veya enjeksiyon olarak) verilir.

Portal ven dolaşımı aynı zamanda karaciğerde üretilen safra tarafından da kullanılır: Safra kanallarından safra kesesine (depolama bölgesi) ve bağırsağa geçerek burada yağ sindirimini destekler. Daha sonra safranın büyük bir kısmı bağırsak duvarından tekrar kana karışır ve portal ven (enterohepatik dolaşım) yoluyla karaciğere geri döner.

Portal ven dolaşımı alanındaki problemler

Olası intrahepatik nedenler arasında akut veya kronik karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer sirozu, karaciğer tümörleri ve sarkoidoz yer alır. Kan geri basıncının ve dolayısıyla portal dolaşımdaki basıncın artmasının posthepatik nedenleri arasında sağ kalp yetmezliği veya "zırhlı kalp" (perikardit konstriktiva) gibi kalp hastalıkları yer alır.