PIMS: Belirtileri, Nedeni, Tedavisi

Kısa bir bakış

 • Tanım: PIMS (PIMS-TS, ayrıca MIS-C), birden fazla organı etkileyen ciddi, akut inflamatuar bir hastalıktır. PIMS genellikle çocuklarda koronavirüs enfeksiyonundan iki ila sekiz hafta sonra ortaya çıkar. Ayrıca doktorlar çok nadir durumlarda MIS-A olarak adlandırılan “yetişkinlerde PIMS sendromu”nu da gözlemliyorlar.
 • Sıklık: PIMS son derece nadirdir; Kovid-3,000'dan etkilenen 4,000 ila 19 çocuktan birinin etkilenebileceği tahmin ediliyor; erkek çocuklar daha sık etkilenir.
 • Neden: Şu ana kadar belirsiz; doktorlar, geçmişteki bir koronavirüs enfeksiyonunun neden olduğu, vücutta yanlış yönlendirilmiş, abartılı bir bağışıklık tepkisinden şüpheleniyorlar.
 • Önleme: Coronavirüs aşıları PIMS'e yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır.
 • Tedavi: Yoğun medikal tedavi, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi, gerekirse antikoagülan ilaçların uygulanması, eşlik eden bakteriyel enfeksiyon durumunda gerekirse antibiyotik uygulanması.

PIMS nedir?

PIMS, çocuklarda ve ergenlerde görülen ciddi ve akut fakat nadir görülen inflamatuar bir hastalıktır. Genellikle Sars-CoV-2 enfeksiyonundan birkaç ila birkaç hafta sonra ortaya çıkar. Doktorlar, bağışıklık sisteminin koronavirüs enfeksiyonuna aşırı tepki gösterdiğine ve vücutta ciddi inflamatuar süreçlere (sistemik inflamasyon) neden olduğuna inanıyor.

 • Pediatrik İnflamatuar Multisistem Sendromu (PIMS)
 • SARS-CoV-2 (PIMS-TS) ile geçici olarak ilişkili Pediatrik İnflamatuar Multisistem Sendromu
 • Çocuklarda Multisistem İnflamatuvar Sendrom (MIS-C)

Doktorlar, Sars-CoV-2 enfeksiyonundan sonra (genç) yetişkin hastalarda nadiren benzer bir klinik tablonun ortaya çıktığını gözlemliyor. Doktorlar daha sonra “(genç) Yetişkinlerde Multisistem İnflamatuar Sendromu”ndan, kısaca MIS-A'dan, yani “yetişkinlerde PIMS hastalığının muadili”nden bahseder.

PIMS'in ana semptomu en az iki ila üç gün süren şiddetli ateştir. Genellikle bir kişinin koronavirüs enfeksiyonu geçirmesinden iki ila sekiz hafta sonra ortaya çıkar.

Ayrıca PIMS'de aşağıdaki belirtiler de ortaya çıkabilir:

 • Etkilenen bireylerde kusma, bulantı, ishal ve/veya karın ağrısı gibi gastrointestinal semptomlar görülür.
 • Gözlerde PIMS (iki taraflı) konjonktivit ile kendini gösterir.
 • PIMS'de sıklıkla lenf düğümleri şişer.
 • Kardiyovasküler sistemin PIMS semptomları, kan basıncının düşmesi, çarpıntı veya kalp kekemeliği ve hatta dolaşım yetmezliği nedeniyle dolaşım sorunlarıdır. Kalp kası veya perikard iltihaplanmış olabilir.
 • Sinir sistemi sorunları baş ağrısı, halsizlik hissi, duyu bozuklukları ve/veya konsantrasyon güçlüğü ile kendini gösterir.
 • PIMS ile kan pıhtıları daha kolay oluşur. Bu nedenle tromboz riski artar.

Önemli: Yukarıdaki semptomların tümü her çocukta görülmez! Ancak çocuğunuzda belirtiler ortaya çıkıyorsa, şiddetli ateş varsa ve yakın zamanda bir koronavirüs enfeksiyonu geçirmişseniz derhal bir doktora başvurmalısınız!

Yetişkinlerde PIM sendromu (MIS-A) da benzer semptomlara neden olur.

PIMS'den kimler etkilenir?

Ancak mevcut verilerin sınırlı olması nedeniyle kesin insidans güvenilir bir şekilde ölçülememektedir. Uzmanlar 3,000 ila 4,000 çocuktan birinin etkilenebileceğini tahmin ediyor. Ancak rakamlar çok değişkenlik gösteriyor.

27 Mayıs 2020 ile 23 Ocak 2022 arasındaki dönemde Almanya'da çocuk ve ergenlerde toplam 593 PIMS vakası bildirildi. Anketin yapıldığı sırada etkilenen çocukların yarısından fazlası dört ila on yaşlarındaydı.

Popülasyondaki genel enfeksiyon insidansı arttıkça kayıtlı PIMS vakaları da arttı. PIMS riskinin büyük ölçüde söz konusu viral varyanta bağlı olduğuna inanılmaktadır.

Bununla birlikte, özellikle aşılanmamış çocuklar hala PIMS riski altındadır. Ama aynı zamanda henüz enfekte olmamış ve bu nedenle henüz bağışıklık kazanmamış olanlar da var. Aşılama veya geçmiş bir enfeksiyon, PIMS riskini önemli ölçüde azaltıyor gibi görünmektedir. Bu korumanın ne kadar süreceği henüz belli değil.

PIMS'ye ne sebep olur?

PIMS'in tetikleyicisi olarak yanlış yönlendirilmiş postviral bağışıklık tepkisi.

Virüs önce boğaz yoluyla solunum yoluna giriyor ve orada çoğalıyor. Bu bağışıklık sistemini harekete geçirir. Bu da daha sonra proinflamatuar haberci maddeler (sitokinler, kemokinler) üreten T savunma hücrelerini uyarır.

Ayrıca uzmanlar, çocuklarda PIMS riskinin (genetik) yatkınlık nedeniyle artıp artmadığını tartışıyorlar.

Aşı komplikasyonu olarak PIMS?

Çok nadir durumlarda, koronavirüs aşıları komplikasyonlara yol açabilir. Bu, Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) aşılama kampanyası sırasında yayınladığı güvenlik raporlarında da gösterilmektedir. Bu tür yan etkilerin belirgin örnekleri şiddetli alerjik reaksiyonlar, kalp kası iltihabı (miyokardit) veya kalp zarı iltihabıdır (perikardit).

Ancak şu anda bu çok nadir komplikasyona ilişkin güvenilir veri veya sistematik çalışma mevcut değildir. Ayrıca uzmanlara göre aşının faydası, aşı komplikasyonlarına maruz kalma riskinden çok daha yüksek.

Bu, bir koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten sonra PIMS riskinin, aşılama nedeniyle PIMS riskinden önemli ölçüde daha yüksek olduğu anlamına gelir.

PIMS ne zaman ortaya çıkar?

Soruşturmalar

Doktorlar PIMS'den şüphelenirse bir dizi ileri araştırma ayarlayacaklardır. Bunlar şunları içerir:

 • Kardiyak ultrason: Doktorlar perikardiyal kesedeki efüzyon (perikardiyal efüzyon) veya kalp kapakçıklarındaki sorunlar gibi anormal değişiklikleri ararlar. Ayrıca pompalama işlemini de kontrol ederler.
 • EKG: Örneğin PIMS'de daha fazla ekstra kalp atışı görülür (ekstrasistoller).
 • Röntgen veya BT toraks: Röntgen görüntülerinde doktorlar örneğin efüzyonları, zatürreyi veya akciğer ödemini tespit edebilir.
 • Karın ultrasonu (sonografi): Sindirim sistemi şikayetleri durumunda, doktorlar apandisit gibi diğer nedenleri dışlamak için ultrason kullanırlar. Ek olarak, PIMS'de görülebileceği gibi karın sıvısını (asit), genişlemiş bir karaciğeri veya iltihaplı bağırsakları tespit ederler.
 • Kan değerlerinin belirlenmesi: C-reaktif protein veya interlökin-6 (IL-6) gibi iltihapların kan düzeyleri yükselmiştir. Kırmızı kan hücreleri veya trombositler PIMS tarafından azaltılabilir. Ayrıca doktorlar organ fonksiyonlarını kontrol ederek pıhtılaşma bozukluklarını tespit ederler.

Doktorlar ayrıca benzer semptomlara neden olabilecek diğer ciddi durumları da dışlıyor. Bunlar kan zehirlenmesini (sepsis), bağırsak enfeksiyonunu veya ciddi kalp veya akciğer hastalığını içerebilir.

Vaka tanımı PIMS

 • 19 yaşına kadar (XNUMX yaş dahil) çocuklar ve ergenler
 • Riskli temaslar nedeniyle Sars-CoV-2 enfeksiyonu kanıtlanmış veya muhtemel.
 • En az üç gün süren ateş (Alman Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Derneği'ne göre 48 saatten uzun)

Ve aşağıdaki kriterlerden en az ikisi:

 • deri döküntüsü (ekzantem) veya iki taraflı pürülan olmayan konjonktivit veya deri veya mukoza zarının iltihabı
 • Düşük kan basıncı (arteriyel hipotansiyon) veya şok
 • kan pıhtılaşma bozukluğu (koagülopati)
 • Sindirim sistemindeki akut problemler (ishal, kusma, karın ağrısı, apandisit şüphesi)

ve

 • kan sayımındaki anormallikler
 • yüksek inflamasyon değerleri (CRP, PCT, ESR, vb.)

Şu anda dünya çapında tek tip bir tanı kriteri bulunmamaktadır. Örneğin ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), biraz farklı kriterleri listelemektedir (örneğin, 21 yaş altı, 24 saatin üzerinde ateş, kalp veya sindirim sistemi gibi en az iki etkilenen organ sistemi).

PIMS mi yoksa Kawasaki sendromu mu?

PIMS, Kawasaki sendromu olarak adlandırılan sendroma çok benzer. Her ikisinde de bağışıklık sistemi enfeksiyondan sonra aşırı tepki verir. Ancak bunlar farklı hastalıklardır:

Kawasaki sendromunda küçük ve orta büyüklükteki kan damarları iltihaplanır. Esas olarak iki ila beş yaş arasındaki küçük çocukları etkiler. Hastalık beş günden fazla süren yüksek ateşle başlar. PIMS'de olduğu gibi tanı için karşılanması gereken belirli kriterler vardır.

Öte yandan PIMS hastaları Kawasaki hastalarına göre daha yaşlı olma eğilimindedir ve ciddi hastalık geçirme olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca PIMS'li çocukların gastrointestinal semptomlara sahip olma olasılığı çok daha yüksektir. Ayrıca Kawasaki'de nadir görülen nörolojik anormallikler veya solunum sıkıntısı meydana gelebilir.

Enfeksiyonlar hem PIMS hem de Kawasaki sendromunu tetikleyebildiğinden tanı her zaman kolay değildir. Üstelik doktorlar örtüşme olduğuna inanıyor.

 • Sars-CoV-2 Kawasaki olmayan PIMS (KS-PIMS olmayan): Bunlar yukarıdaki kriterlere göre saf PIMS vakalarıdır. En fazla yalnızca bir Kawasaki kriteri geçerlidir.
 • (Sars-CoV-2) Kawasaki sendromu (KS): Etkilenen bireyler beş Kawasaki kriterinden en az ikisini karşılıyor ancak PIMS kriterlerini karşılamıyor.
 • Sars-CoV-2 PIMS artı Kawasaki sendromu (KS-PIMS), çocukların aynı zamanda beş Kawasaki kriterinden ikisinden fazlasını karşıladığı PIMS vakalarını içerir.

PIMS mi TSS mi (Toksik Şok Sendromu)?

PIMS'in semptomları bir dereceye kadar toksik şok sendromu (TSS) olarak adlandırılan semptomlara da benzer.

TSS aynı zamanda bazen şiddetli ateşe, kan basıncında hızlı düşüşe ve deri döküntülerine neden olan akut, hayatı tehdit eden çoklu organ hastalığıdır. Kural olarak TSS hızla ilerler ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

Bu toksinler belirli bağışıklık hücrelerini çok güçlü bir şekilde aktive edebilir, böylece kontrolsüz, yanlış yönlendirilmiş bir bağışıklık tepkisini tetikleyebilir. Bu özelliklerinden dolayı bu bakteriyel toksinlere “süperantijen özelliği olan toksinler” adı verilmektedir. TSS ayrıca birçok organ sistemine zarar veren, hayatı tehdit eden bir sitokin fırtınasını da tehdit ediyor.

Toksik şok sendromu ve nasıl tedavi edildiği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Çocuğunuzu PIMS'ten nasıl koruyabilirsiniz?

Çocuklarda PIMS tedavisi

PIMS genellikle çok iyi tedavi edilebilir. Bulaşıcı hastalıklar, romatoloji veya kardiyoloji gibi farklı uzmanlık alanlarından doktorlar, etkilenen çocuklara mümkün olan en iyi bakımı sağlamak için yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Pek çok çocuk ve ergen, durumlarının sürekli izlendiği yoğun bakım ünitesine kabul ediliyor. Ayrıca durumun kötüleşmesi halinde hızlı tepki vermek için her türlü imkan mevcuttur.

 • Antiinflamatuar ilaçların uygulanması
 • Antikoagülan ilaçların uygulanması
 • Eş zamanlı ilaçların uygulanması (örn. dolaşımın stabilizasyonu için)

PIMS iltihabına yönelik ilaçlar

Ancak bu ilaçlar her zaman PIMS'i durdurmak için yeterli değildir. Doktorlar daha sonra diğer aktif maddeleri kullanırlar:

Anakinra: Bu güçlü bir bağışıklık baskılayıcıdır (interlökin-1 inhibitörü). İlaç vücudun bağışıklık tepkisini bastırır ve genellikle romatoid artrit için kullanılır. Tedavi verildikten sonra ciddi yan etkilerden (“geri tepme etkisi”) kaçınmak için anakinra dozu kademeli olarak azaltılır ve böylece tedavi güvenli bir şekilde kesilir.

İnfliksimab: Duruma bağlı olarak (örneğin, mide-bağırsak sistemi ciddi şekilde etkilenmişse) infliksimab (TNF-alfa blokeri olarak bilinir) aşırı inflamatuar süreçleri hafifletebilir. Doktorlar genellikle aktif maddeyi ülseratif kolit veya Crohn hastalığı için reçete eder. Altı yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

PIMS için diğer ilaçlar

Ağır seyreden durumlarda bazen dolaşımı stabilize etmek için ilaçlar gerekebilir (katekolamin tedavisi).

Ek bir bakteriyel enfeksiyon kanıtı varsa antibiyotik tedavisi verilir.

Hastalığın seyri ve prognoz

İnflamatuar hastalık PIMS, Sars-CoV-2 enfeksiyonundan yaklaşık iki, genellikle dört ila sekiz hafta sonra ortaya çıkar. Tedavi edilmediği takdirde inflamatuar süreçler tehlikelidir ve en kötü durumlarda ölümcül olabilir.

Ancak etkilenen çocukların yaklaşık yüzde beşinde, örneğin kardiyovasküler sistemde ikincil hasar gelişir. Muhtemelen kalp kası veya kan damarlarının hasar görmesinden kaynaklanırlar.

tamamlayıcı tedavi

Özellikle PIMS sonrası kalp kası bozulan çocukların, akut semptomları hızla düzelse bile en az üç ay süreyle (spor) faaliyetlerde bulunmamaları gerekmektedir. Spora devam etmeden önce tıbbi bir stres testi yapılması tavsiye edilir veya gereklidir.

Ancak prensip olarak PIMS'in, zamanında bir doktor tarafından tedavi edilmesi halinde, ciddi uzun vadeli sonuçlar doğurmadan iyileşme şansı çok yüksektir.