Fenilbutazon: Etkileri, Uygulamaları, Yan Etkileri

Fenilbütazon nasıl çalışır?

Fenilbutazon prostaglandin oluşumunu engeller. Bu doku hormonları ağrı, ateş ve inflamatuar reaksiyonların gelişiminde önemli rol oynar.

Aktif madde, prostaglandinlerin (siklooksijenazlar veya kısaca COX) sentezi için gerekli olan enzimleri bloke eder. Bu sayede fenilbütazon analjezik (analjezik), antipiretik (antipiretik) ve antiinflamatuar (antiflojistik) etkilere sahiptir.

Emilim, bozunma ve atılım

Oral alımdan sonra ilaç, gastrointestinal sistemden hızla ve tamamen kana emilir. Karaciğerde kısmen antienflamatuvar olan oksifenbutazon'a parçalanır.

Aktif madde ve onun bozunma ürünleri esas olarak idrarla böbrekler yoluyla atılır.

Fenilbutazon vücutta çok uzun süre kalır. Yutulduktan sadece yaklaşık 50 ila 100 saat sonra yarısı tekrar atılır (yarı ömür).

Fenilbutazon ne zaman kullanılır?

  • akut gut atakları
  • akut romatoid artrit atakları
  • Bekhterev hastalığının akut atakları (ankilozan spondilit)

Fenilbütazon nasıl kullanılır?

Fenilbutazon eskiden tabletler, kaplı tabletler, fitiller ve solüsyonlar (enjeksiyon için) formunda mevcuttu. Bu arada Almanya'da enjeksiyon için yalnızca bitmiş bir preparat mevcuttur.

Dozaj doktor tarafından belirlenir. Olağan doz, 400 miligram fenilbutazonun tek bir enjeksiyonudur. İstisnai uzun süreli kullanım durumlarında düzenli kan sayımı kontrolleri yapılması önerilir.

Fenilbutazon mümkün olduğu kadar kısa süre kullanılmalıdır.

Fenilbutazonun yan etkileri nelerdir?

Yan etkiler yaygındır. Hastaların yaklaşık yüzde 20 ila 30'u ilaca karşı olumsuz reaksiyonlar geliştirir. Bunlar arasında beyaz kan hücrelerinin (lökositler) eksikliği ve granülositlerin lökosit alt grubunda çok ciddi bir azalma gibi kan oluşumu bozuklukları yer alır.

Aktif bileşenin uygulanması vücutta su ve tuz tutulduğundan doku şişmesi (ödem) ve kilo alımı meydana gelir. İzole vakalarda karaciğer ve böbrek hasarı da gelişir.

Bazı hastalarda ayrıca aktif maddeye karşı, örneğin cilt semptomları ve astım atakları ile kendini gösterebilen alerjik bir reaksiyon da görülür.

Fenilbutazon kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kontrendikasyonlar

Fenilbutazon aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

  • Etkin maddeye, diğer pirazolonlara veya ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık.
  • NSAID'lere karşı aşırı duyarlılık (asetilsalisilik asit, ibuprofen ve diklofenak gibi)
  • açıklanamayan veya aktif kanama
  • Geçmişte iki veya daha fazla gastrointestinal kanama atağı
  • genel kanama eğilimi
  • karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu
  • Şiddetli kalp yetmezliği (konjestif kalp yetmezliği)

İlaç etkileşimleri

Fenilbutazon ve diğer ilaçlar aynı anda kullanıldığında etkileşime girebilir.

Fenilbutazon aynı zamanda insülin ve oral diyabet ilaçlarının kan şekeri düşürücü etkisini ve antikoagülanların antikoagülan etkisini de arttırır.

Ayrıca fenilbutazon metotreksatın (kanserde ve organ nakli sonrasında kullanılan bir ajan) atılımını bozar ve vücutta toksik miktarlarda birikebilir.

Yaş Sınırlaması

Fenilbutazon çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır.

Hamilelik ve emzirme

Fenilbutazonun çok çeşitli yan etkileri olabileceğinden ve daha iyi tolere edilen alternatifleri mevcut olduğundan, aktif bileşen hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Etkin madde anne sütüne geçer ve uzman bilgilerine göre emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Fenilbutazon ile ilaç nasıl elde edilir

Fenilbutazon Almanya'da reçeteye tabidir. Avusturya ve İsviçre'de artık aktif maddeye kayıtlı beşeri ilaç bulunmamaktadır. Hayvanlara yönelik ilaçlar etkilenmez.