PH değeri: Laboratuvar değerinin anlamı nedir?

ICD implantasyonu nedir?

ICD implantasyonu sırasında vücuda implante edilebilir bir kardiyoverter defibrilatör (ICD) yerleştirilir. Bu, yaşamı tehdit eden kardiyak aritmileri tespit eden ve bunları güçlü bir elektrik şoku yardımıyla sonlandıran bir cihazdır; bu nedenle “şok jeneratörü” olarak da adlandırılmaktadır. İşlevi, acil müdahale ekiplerinin canlandırma çalışmaları sırasında kullandığı taşınabilir defibrilatörün işlevine benzer.

ICD, kibrit kutusu büyüklüğünde küçük bir kutuya benziyor. ICD implantasyonu sırasında, doktor bu kutuyu vücuda yerleştirir ve daha sonra kalıcı olarak çalışır. Pille çalışan ICD genellikle omuz bölgesine derinin hemen altına (deri altı) implante edilir. Elektrot uçları cihazdan büyük damarlar yoluyla kalbin iç odacıklarına (atriyum ve ventriküller) gider. Prob sayısına bağlı olarak ICD implantasyonu için aşağıdaki sistemler ayırt edilir:

  • Tek odacıklı sistemler: sağ atriyumda veya sağ ventrikülde bir prob
  • Çift odacıklı sistemler: biri sağ atriyumda ve diğeri sağ ventrikülde olmak üzere iki prob

ICD cihazları ayrı ayrı programlanır ve böylece ilgili hastanın ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Bir defibrilatör nasıl çalışır?

Normal bir defibrilatör, acil bir durumda yüksek akım darbesi (şok) vererek taşikardik aritmiler (kalbin kalıcı olarak çok hızlı atması) olarak adlandırılan durumları etkili bir şekilde sonlandırabilir. Bu kardiyak aritmiler, acil bir durumda ventriküler fibrilasyona dönüşebilen ventriküler taşikardiyi içerir. Bunun nedeni, kalbin çok hızlı atması sonucu kanın artık vücuda düzgün şekilde pompalanamamasıdır. Bu nedenle ventriküler fibrilasyon durumunda derhal harekete geçilmelidir, yani kalp masajı ve defibrilasyon yoluyla canlandırma önlemleri gereklidir.

Defibrilasyon sırasında asenkron olarak atan, “fibrilasyon yapan” kalp, yüksek akım darbesiyle birkaç saniyeliğine tamamen durur. Bundan sonra kalp yeniden kendi kendine ve ideal olarak doğru ritimde atmaya başlar. Bu, ICD implantasyonundan sonra da benzer şekilde çalışır. ICD, kalpte bulunan elektrot kablosu sayesinde taşikardiyi tespit edebilir ve aynı zamanda anında şok vererek sonlandırabilir.

Kalp pili ile farklılıklar

Kalp pilinin aksine, iki prob uygun bir şok sağlamak için metal bobinlerle çevrelenmiştir. Bir kalp pilinin yapamadığı ventriküler fibrilasyonda ICD defibrilasyon yapabilir. Ancak ICD, kalp pili ile birleştirilebilir.

ICD implantasyonu ne zaman yapılır?

ICD'nin implante edilmesinin üç ana nedeni vardır:

Birincil korunma için ICD implantasyonu Bir hastalığın ortaya çıkmasını önlemek için ICD implantasyonu yapılıyorsa buna “birincil önleme” denir. Buradaki olası hedef gruplar şu hastalardır:

  • … edinilmiş bir kalp rahatsızlığınız varsa (kalp krizi geçirmişseniz, koroner kalp hastalığınız varsa, kalp yetmezliğiniz varsa).
  • … önemli ölçüde azalmış kalp debisine (kalp yetmezliği) ve dolayısıyla yaşamı tehdit eden kardiyak aritmi riskine (örn. dilate kardiyomiyopati) sahip olanlar.

Defibrilatörün implantasyonu, ani kalp ölümü olarak adlandırılan ölüm olasılığını önemli ölçüde azaltır.

Konjenital kalp hastalıkları için ICD implantasyonu Bir kişide kalp aritmi riskinin artmasıyla ilişkili genetik bir kalp hastalığı varsa, genellikle ICD implantasyonu da gerçekleştirilir. Bu nadir hastalıklar arasında uzun ve kısa QT sendromu, Brugada sendromu ve çeşitli kalp kası hastalıkları (kardiyomiyopati) yer alır.

Resenkronizasyon tedavisi için ICD implantasyonu

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (ICD-CRT veya ICD-C) için sıklıkla bir defibrilatör de implante edilir. Bu terapi esas olarak, kalbin ejeksiyon kuvvetinin (ejeksiyon fraksiyonu) önemli ölçüde azaldığı ciddi kalp yetmezliği vakalarında kullanılır. Bu durumda, genellikle düzensiz veya eş zamanlı olmayan bir kalp atışı söz konusudur: önce sağ ventrikül atar, birkaç milisaniye sonra da sol ventrikül atar. İki odacık probu kullanılarak her iki odacığın aynı anda uyarılmasıyla kalp atışı yeniden senkronize edilebilir. Sonuç olarak ICD-CRT, kalbin pompalama fonksiyonunu iyileştirir ve kalp yetmezliğinden ölüm riskini azaltır.

ICD implantasyonu nasıl yapılır?

Kural olarak, doktor köprücük kemiğinin altındaki bir noktayı lokal olarak uyuşturur ve küçük bir cilt kesisi (birkaç santimetre uzunluğunda) yapar. Orada bir damar arar (genellikle subklavyen damar) ve sondayı/probları onun içinden kalbe yerleştirir. Tüm prosedür X-ışını izleme altında yapılır. Defibrilatör yerleştirildikten sonra problar göğüs kasına sabitlenir ve ardından ICD cihazına bağlanır. Kardiyoverterin kendisi köprücük kemiğinin altındaki deri veya göğüs kasının altındaki küçük bir "doku cebine" implante edilir. Son olarak arayüz birkaç dikişle dikilir.

ICD implantasyonunun başarılı olup olmadığını test etmek için hastaya kısa süreli anestezi uygulanır ve ventriküler fibrilasyon başlatılır. Defibrilatörün bunu algılaması ve elektrik şoku vermesi gerekir. Her şey yolunda giderse anestezi sonlandırılır ve ICD kullanıma hazır hale gelir.

ICD implantasyonunun riskleri nelerdir?

En sık görülen komplikasyonlar arasında kanama, enfeksiyon, kalp duvarlarının delinmesi veya kablonun yerinden çıkması yer alır. Komplikasyon riskini azaltmak için hastalara kardiyovasküler cerrahiden hemen önce tek kür antibiyotik (perioperatif antibiyotik uygulaması) verilir. Defibrilatör implantasyonundan sonra hastaya kanın pıhtılaşmasını önlemek için antikoagülan ilaç verilir.

Defibrilatör implante edildikten sonra bile komplikasyonlar göz ardı edilemez. ICD implantasyonundan sonra sık görülen bir sorun (vakaların yüzde 40'ına kadar) düzensiz şok verilmesidir: örneğin, ICD nispeten zararsız bir atriyal fibrilasyonu yanlışlıkla yaşamı tehdit eden ventriküler taşikardi olarak teşhis ederse, birden fazla şok vererek bunu sonlandırmaya çalışır, Bu hasta için son derece acı verici ve travmatiktir. Şüphe durumunda, ICD'nin doğru programlanması kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.

ICD implantasyonundan sonra nelere dikkat etmeliyim?

Klinikten taburcu olmadan önce (yaklaşık bir hafta sonra) cihaz sistemi tekrar kontrol edilir ve ihtiyaçlarınıza göre programlanır. ICD implantasyonundan dört ila altı hafta sonra ikinci bir kontrol yapılır.

ICD implantasyonu sonrası takip muayeneleri çok önemlidir. Bu kontrol sırasında doktor ICD'nin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve örneğin pilin şarj durumunu kontrol eder.

Defibrilatörle ilgili aşağıdaki gibi sorunlardan şüpheleniyorsanız derhal kardiyoloğunuza veya 24 saat acil durum hazırlığı bulunan bir merkeze başvurun:

  • Sık sık düzensiz şok verilmesi.
  • ICD sisteminde enfeksiyon şüphesi
  • Kalp yetmezliğinin kötüleşmesi
  • Düzensiz kalp atışı vb.

Ayrıca ICD implantasyonundan sonra implante edilen sistemin tipini belgeleyen uygun bir kimlik kartı taşıyın. Ve: ICD'nin doğru çalışmasını etkileyebileceğinden, belirli tıbbi prosedürlerin (MRI muayenesi veya elektrik akımıyla çeşitli tedaviler) üzerinizde kullanılmasına artık izin verilmeyebilir.